Missie en visie Centrum voor Mensontwikkeling

Visie

Iedere mens is uniek. Iedere mens is in verbinding met anderen. In iedereen is een verlangen naar liefde en eenheid met anderen. Iedereen geeft zelf richting en zin aan het leven en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de keuzes die hij daarbij maakt. Als mens kunnen we er bewust voor kiezen om de weg te gaan om in harmonie met ons Zelf, met anderen en met hogere Geestkracht te leven. Deze mensvisie bepaalt de wijze waarop wij omgaan met cliënten en studenten en is het uitgangspunt van onze holistische leergangen en begeleiding.

Missie

Ontwikkeling, transformatie en zingeving

Wij willen een inspirerende plek bieden waar je terecht kunt voor persoonlijke ontwikkeling,  zingeving en spiritualiteit. Waar je verstilling en bezinning kunt ervaren. Waar je jezelf kunt ontwikkelen tot wie je wezenlijk bent. Waar ook innerlijke gaven en creatieve talenten worden ontdekt en ontwikkeld. Waar je jezelf kunt ontplooien om anderen te begeleiden met hetgeen je zelf hebt ervaren en doorleefd  bij het gaan van je levensweg.

Ontwikkelen betekent letterlijk: de wikkels weghalen totdat je bij de kern komt, de essentie. Mens-ontwikkeling betekent voor ons dat we ervan uitgaan dat alles wat we wezenlijk zijn er al is in onszelf. Dat het overbodige in ons stap voor stap weggehaald kan worden om als mens authentiek te kunnen zijn en in onze kracht te gaan staan. Om ons leven te kunnen vormgeven zoals we dat ten diepste wensen en overeenkomstig onze bestemming. Bij het gaan van deze ontwikkelingsweg leggen we telkens de verbinding tussen lichaam, ziel en geest van een mens. Het leidende principe daarbij is het diepe verlangen naar liefde en eenheid dat in ieder mens als een zaadje is geplant. Het is de uitnodiging van de liefde om deze weg naar binnen te gaan.

Middelen

Coaching-therapie, leergangen en opleiding

We verbinden de essentie en persoonlijkheid van een mens ook in de praktijk van het dagelijkse leven. We maken gebruik van diverse middelen tot innerlijke verandering en verwerking van persoonlijke trauma’s. Holistische begeleiding, verschillende therapievormen, meditatie en energetische behandeling behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast bieden we holistische leergangen tot zelfontwikkeling en transformatie in groepsverband, oa de Transformatie Leergang en de Verdiepingsleergang Mystieke Scholing.

Op het gebied van gezondheid zetten we aan tot zelfgenezing. Het fysieke lichaam zien we als een onderdeel van een geheel waar veranderingen op alle niveaus – fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk - zich kunnen manifesteren, reflecteren en projecteren. We maken mensen bewust van de relatie tussen lichaam, persoonlijkheid en geest.

Accreditatie

We zijn aangesloten bij het NOBCO/EMMC als Practionar Coach en bij Cirkel (beroepsvereniging voor Reikimasters).