Missie en visie Centrum voor Mensontwikkeling

Visie

Holistische benadering

Iedere mens is uniek. Iedere mens is in verbinding met anderen. In iedereen is een verlangen naar liefde en eenheid met anderen. Iedereen geeft zelf richting en zin aan het leven en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de keuzes die hij daarbij maakt. Als mens kunnen we er bewust voor kiezen onze levensweg te gaan in harmonie met ons Zelf, met anderen en met hogere Geestkracht. Lichaam, ziel en geest van een mens vormen daarbij een eenheid en zijn de basis voor zelfontwikkeling.

Ontwikkelen betekent letterlijk: de wikkels weghalen totdat je bij de kern komt, de essentie. Mens-ontwikkeling betekent voor ons dat we ervan uitgaan dat alles wat we wezenlijk zijn er al is in onszelf. Dat het overbodige in ons stap voor stap weggehaald kan worden om als mens authentiek te kunnen zijn en in onze kracht te gaan staan. Om ons leven te kunnen vormgeven zoals we dat ten diepste wensen en overeenkomstig onze bestemming. Het leidende principe daarbij is het diepe verlangen naar liefde en eenheid dat in ieder mens als een zaadje is geplant. Het is de uitnodiging van de Liefde om deze weg naar binnen te gaan. Van nature willen velen ook een positieve bijdrage leveren aan het grotere geheel. Deze visie kenmerkt onze individuele begeleiding en opleidingen.

Missie

Ontwikkeling, transformatie en zingeving

Wij willen een inspirerende plek bieden waar je terecht kunt voor persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Waar je jezelf kunt ontwikkelen tot wie je wezenlijk bent. Waar ook innerlijke gaven en creatieve talenten worden ontdekt en ontwikkeld. Waar je jezelf kunt ontplooien om uiteindelijk anderen te kunnen begeleiden op basis van je eigen doorleefde ervaringen. Het is onze uitdaging in ontwikkelingsprocessen om mensen hun innerlijke bron van inspiratie te laten ontdekken, omdat dan telkens weer blijkt dat zij onvermoede kwaliteiten in huis hebben, waarmee ze een zinvolle bijdrage aan de wereld kunnen leveren.

Op het gebied van gezondheid zetten we aan tot zelfgenezing. Het fysieke lichaam zien we als een onderdeel van een geheel waar veranderingen op alle niveaus – fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk – zich reflecteren. We maken mensen bewust van de relatie tussen lichaam, persoonlijkheid en geest.

Middelen

Coaching-therapie, leergangen en opleiding

De essentie van onze holistische benadering is het afstemmen op idealen en persoonlijke kwaliteiten, maar ook de bewustwording en het aanpakken van innerlijke belemmeringen in de persoonlijkheid. In onze aanpak worden elementen uit verschillende benaderingen (bijv. de positieve psychologie, de Diamantbenadering van Almaas, mindfulness, meditatie en de Energiecheck) gecombineerd tot een krachtige methode die de natuurlijke ontwikkeling en ‘flow’ bevordert. Deze holistische aanpak van begeleiden leidt tot het zgn. “3D-leren” dat diepgaand,  duurzaam doorwerkt in handelen en gedrag. Dit komt doordat eerst naar de kern van de mens wordt gegaan (naar binnen) en dan pas naar de keuzes en het handelen in het dagelijke leven (uiterlijke gedrag).

We maken daarbij gebruik van diverse middelen tot innerlijke verandering heelwording. Holistische begeleiding, verschillende therapievormen, meditatie en energetische behandeling behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast bieden we holistische leergangen tot zelfontwikkeling in groepsverband, oa de Transformatie Leergang en de Verdiepingsleergang Mystieke Scholing.

Accreditatie

We zijn aangesloten bij het NOBCO/EMMC als Practionar Coach en bij Cirkel (beroepsvereniging voor Reikimasters).