Holistische begeleiding

Herken jij jezelf?

  • Je wilt meer zicht op je levensbestemming, het doel van je leven
  • Je wilt je talenten en vaardigheden ontdekken
  • Je wilt rust in je hoofd en in je hart.
  • Je wilt je energieniveau blijvend verhogen
  • Je wilt meer in je kracht staan en van daaruit gaan leven.
  • Je wilt anders omgaan met angst of andere emoties
  • Je wilt je leven weer op de rit krijgen na verlies van je partner of kind
  • Je wilt je leven anders vormgeven na ontslag of pensionering

Holistische begeleiding is inspirerend, zet aan tot zelfvertrouwen en gericht op zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing. Eenheid tussen lichaam, ziel en geest is de basis. Door zelfonderzoek en het leggen van verbindingen vind je de antwoorden op jouw vragen.  Dat kunnen vragen zijn als: “Hoe leef ik zinvol en hoe onderhoud ik mijzelf?”. Ik kijk en onderzoek samen jou naar wat de essentie is: Wie ben ik , wat wil ik, wat kan ik en wat zijn mijn mogelijkheden? Hoe kan ik mij manifesteren in deze veranderende omgeving: wat laat ik zien? Ik hanteer daarbij verschillende middelen, die we combineren in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan, afgestemd op jouw wensen, mogelijkheden en levensvisie. We relateren al hetgeen is ervaren en geleerd aan de praktijk van het dagelijkse leven.

Begeleiding bij het zingevingsvraagstukken
Naast coaching en therapeutische begeleiding kan ik je ook begeleiden bij zingevingsvraagstukken.Velen van ons zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van ons leven. Wat betekenen de veranderingen die ik meemaak in mijn leven daarbij?  Of we proberen de zin of het doel van ons bestaan zelf te creëren. Waartoe ben ik hier? Waarvoor gebeuren situaties in mijn leven? Dit is meestal meer op de voorgrond bij belangrijke of ingrijpende gebeurtenissen en als keuzes in ons leven moeten worden gemaakt. We zoeken vaak naar kennis en zelfinzicht, gemotiveerd door het verlangen om ons Zelf te begrijpen in relatie tot anderen en tot het grotere geheel.

Werkwijze
Ik begeleid door middel van spiegeling en het stellen van verdiepende vragen, zodat je jouw eigen antwoorden kunt vinden. Ook help ik je om je situatie vanuit een hoger perspectief te bekijken, zodat je alle mogelijkheden ziet en bewuste keuzes in je leven kunt maken.  Ik begeleid je om oude pijn en trauma’s te verwerken en los te laten en bij rouwverwerkingsprocessen. Door het nemen van zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing worden je scheppende vermogens voelbaar en zichtbaar in je dagelijkse leven.

Naast individuele begeleiding kun je jezelf hier ook ontwikkelen in groepsverband. Kijk daarvoor bij ons ruime cursusaanbod en bij onze holistische opleidingen.

Ik ben aangesloten bij de NOBCO/EMCC als Practitionar Coach. Tevens Holistisch Therapeut en Reiki Master.