Transformatiecoaching- Life coaching

Achtergrond
De effectiviteit van Transformatie coaching wordt bevestigd door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van neuro-wetenschappelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat veel van onze gedragingen gestuurd worden op basis van reacties van ons onderbewuste. De indrukken die we dagelijks opdoen komen binnen via onze zintuigen: zien, horen, proeven, voelen en ruiken. Deze indrukken worden in ons denken vergeleken met eerdere associaties/ervaringen die we in ons leven hebben opgedaan. En die ervaringen, zowel positief als negatief, zijn in ons brein opgeslagen en vormen de basis voor onze emotionele reacties.

Wat doe we?
Bij Transformatiecoaching word je begeleid in een bewustwordingsproces waarbij we op zoek gaan naar de onbewuste patronen die je gedrag sturen. Het doel daarbij is de belemmerende gedachten- en gedragspatronen te herkennen en te transformeren in positieve energie, waardoor wezenlijke en blijvende verandering in denken, emotionele beleving en handelen ontstaat.

Hoe doen we dat?
We gaan naar de emotie toe in plaats van die te vermijden, om zo te ontdekken wat erachter ligt. Dat leidt tot herkenning, acceptatie, verwerking en loslaten van de pijn, angst of woede. Daardoor ontstaat ruimte voor diepgaande vernieuwing. De belemmerende overtuigingen die we op basis van deze onbewuste patronen hebben gecreëerd, worden door middel van stapsgewijze oefeningen getransformeerd naar positieve, stromende energie en daadkracht. Het vergroten van het lichaambewustzijn is hierbij ook belangrijk, omdat we in ons lichaam emoties en pijn kunnen voelen.

Wat is het effect?
Transformatiecoaching stelt je in staat herhalende patronen werkelijk te doorbreken en te komen tot wezenlijke en blijvende verandering in werk- en privé situaties. Als onze denkpatronen veranderen gaan ook onze emotionele reacties veranderen zodat we in staat zijn authentieke vernieuwing in alle aspecten van ons menszijn door te voeren. Dat geeft energie en maakt de weg vrij voor het manifesteren van je volledige potentieel. Het oefenen met authentieke communicatie (praten vanuit je hart) en je wensen en grenzen duidelijk leren aangeven dragen bij aan het integreren van wezenlijke veranderingen in je dagelijkse leven en werk.

Plan van aanpak en evaluatie
Bij aanvang van een transformatieproces maken een Persoonlijk Ontwikkelingsplan op basis van jouw doelstellingen. Dat is de leidraad voor het coachproces. We onderzoeken daarbij aanleg, talenten en vaardigheden en maken gebruik van verschillende oefeningen om onbewuste belemmeringen op te sporen en te transformeren. Dit is een intensief proces waar je ook thuis mee bezig bent door te reflecteren en het maken opdrachten. Creatieve expressie kan hierbij een goed middel zijn. We sluiten een transformatieproces af met het evalueren van je doelstellingen en resultaten.

Als Practitionar Transformatie Coach aangesloten bij de beroepsvereniging voor professionele coaches NOBCO/EMCC en als therapeut bij de VGP. Tevens geregistreerd bij de RING als holistisch therapeut.

Tarief : € 60,- per uur.
Voor meer informatie kun je het Contactbericht invullen of telefonisch contact met opnemen: 06-33 88 88 14 of o343-591504 ( tijdenskantooruren). Ik beantwoord dan graag al je vragen.