Holistische opleiding

Holistische opleiding gaat uit van de eenheid tussen lichaam, geest en ziel. Vanuit die invalshoek leer je eerst jezelf ontdekken en ontwikkelen om vervolgens anderen te kunnen begeleiden op hun levenspad. We werken met modules aan de hand van thema’s in maandelijke bijeenkomsten. Er zijn tussentijdse thuisopdrachten, waarop je individuele feedback ontvangt. Je leert in kleine groepen van vijf tot acht personen met een professionele docent.

De Transformatieleergang  is de basis.  In deze module wordt veel aandacht gegeven aan persoonlijke groei en transformatie door middel van eigen ervaringen in het dagelijkse leven, aan de hand van spirituele thema’s. Je leert jezelf kennen op alle niveaus van je menszijn en groeit stap voor stap naar een hoger bewustzijnsniveau, waardoor de verbinding met je ziel en de Bron versterkt. De middelen die we daarbij gebruiken zijn meditatie, creatieve uiting, reflectie, contemplatie en ademhalingswerk.

De Verdiepings Leergang Mystieke Scholing  is gericht op verdieping van de verbinding tussen persoonlijkheid, ziel en hogere Geestkracht. Je onderzoekt jouw plek in en bijdrage aan het grotere geheel met behulp van spirituele oefeningen, chakrawerk en meditatie.  Het werken met thema’s uit de christelijke gnostische traditie verdiept je zelfinzicht en vergroot je innerlijke wijsheid en kracht. Je gaat steeds meer leven vanuit je hogere Zelf.

In de Masterclass holistisch begeleiden wordt veel aandacht geschonken aan communicatieve- en coachingsvaardigheden en energiewerk. Je leert je eigenheid en talenten als mens inzetten ten behoeve van het begeleiden van anderen. De therapeutische toepassing kant vind je in gespreks- en  meditatietechnieken en creatieve expressie, de module Energetische Handelingen (healing) en het passend inzetten van je innerlijke vermogens in een begeleidingstraject (reading).

Deze Masterclass is een intensief jaar, zowel qua inhoud en persoonlijke beleving als qua tijdsinvestering. Deelname vereist, naast het succesvol afsluiten van de voorgaande jaren, een HBO opleidingsniveau als basis. Voor registratie als therapeut is aanvullend de module Energetische Handelingen en een certificaat medische basiskennis vereist.

Professionaliteit en registratie
Aangesloten bij de beroepvereniging voor geaccrediteerde coaches  (EMCC/NOBCO) als Practitionar Coach.

Bel of mail ons gerust vrijblijvend voor alle informatie over de leergangen. We kunnen je ook uitgebreide informatie over de leergangen, de kosten en tijdsinvestering toemailen.

Zelfontwikkeling en persoonlijke groei
Mocht je vooral geïnteresseerd zijn in jezelf diepgaand ontwikkelen om zo te groeien naar een hoger bewustzijn, maar niet zozeer het verlangen voelen om anderen daarin te begeleiden, dan kun je deelnemen aan de tweejarige Transformatieleergang . Een intakegesprek is altijd noodzakelijk om te kunnen deelnemen. Neem vrijblijvend contact  met ons op.