Holistische opleidingen

Holistische begeleiding gaat uit van de eenheid tussen lichaam, geest en ziel. Deze aspecten zijn niet te scheiden maar wel te onderscheiden om tot ontwikkeling en transformatie te komen. De sleutel tot verandering bij holistische begeleiding ligt in het onderscheiden en verbinden van emotionele-, mentale-, fysieke en geestelijk aspecten in een mens.

Als holistisch begeleider zetten we aan tot zelfgenezing en zelfvertrouwen op alle vlakken van het menszijn. We erkennen we het lichaam als tempel van de ziel en de geest als de verbinding van de persoonlijkheid met een hoger bewustzijn. We leggen verbindingen tussen lichaam, ziel en geest bij onze begeleiding en het werken met  kosmische energie.

Ontwikkelingsweg en deelstappen
Als je je bij ons wenst te ontwikkelen tot Holistisch Coach/Therapeut, stuur je jouw eigen leerproces.We werken met opleidingsjaren van september t/m juni of januari t/m december en met een gericht programma aan de hand van thema’s en maandelijke bijeenkomsten met tussentijdse thuisopdrachten, waarop je individuele feedback ontvangt. Je leert in kleine groepen van minimaal zes tot maximaal negen personen met een professionele docent.

De opleiding bestaat uit drie deelstappen (leergangen), verdeeld over twee tot vier jaren.  In de eerste twee jaren,  de Transformatieleergang wordt veel aandacht gegeven aan persoonlijke groei en transformatie door middel van de eigen ervaringen. Je leert jezelf coachen en groeit stap voor stap naar een hoger bewustzijnsniveau. De middelen die we daarbij gebruiken zijn meditatie, creatieve uiting, reflectie, contemplatie en ademhalingswerk.

De Verdiepings Leergang Mystieke Scholing duurt een jaar en is gericht op verdieping van de verbinding tussen persoonlijkheid en hogere Geestkracht. Je onderzoekt jouw plek in het grotere geheel met behulp van inzicht in Kosmische Wetten, chakrawerk, symbolen en meditatie.  Gnostische thema’s,  westerse esoterie en oosterse wijsheid, toepassing van universele symbolen en de inzichten.

In de Masterclass holistisch begeleiden wordt veel aandacht geschonken aan communicatieve- en coachingsvaardigheden en energiewerk. Je leert je eigenheid en talenten als mens en coach inzetten ten behoeve van het begeleiden van anderen. De therapeutische toepassing kant vind je in gespreks- en  meditatietechnieken en creatieve expressie, de module Energetische Handelingen (healing) en het passend inzetten van je innerlijke vermogens in een begeleidingstraject (reading).

Deze Masterclass is een intensief jaar, zowel qua inhoud en persoonlijke beleving als qua tijdsinvestering. Deelname vereist, naast het succesvol afsluiten van de voorgaande jaren, een HBO opleidingsniveau als basis. Voor registratie als therapeut is aanvullend de module Energetische handelingen en een certificaat medische basiskennis op HBO niveau vereist.

Professionaliteit en registratie
Aangesloten bij de beroepvereniging voor geaccrediteerde coaches  (EMCC/NOBCO) als Practitionar Coach.

Bel of mail ons gerust voor alle informatie over de leergangen. We kunnen je ook uitgebreide informatie over de leergangen, de kosten en tijdsinvestering toemailen.

Zelfontwikkeling en persoonlijke groei
Mocht je vooral geïnteresseerd zijn in jezelf diepgaand ontwikkelen om zo te groeien naar een hoger bewustzijn, maar niet zozeer het verlangen voelen om anderen daarin te begeleiden, dan kun je ook deelnemen aan de tweejarige Transformatieleergang . Een intakegesprek is altijd noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de leergangen en het opleidingsjaar. Neem vrijblijvend contact  met ons voor uitgebreide informatie.