Holistische opleiding

Holistische opleiding gaat uit van de eenheid tussen lichaam, geest en ziel. We werken met opleidingsjaren van september t/m juni of januari t/m december en met een gericht programma aan de hand van thema’s en maandelijke bijeenkomsten met tussentijdse thuisopdrachten, waarop je individuele feedback ontvangt. Je leert in kleine groepen van zes tot acht personen met een professionele docent. De volgorde van de te volgen leergangen ligt vast.  De opleiding is opgedeeld in modules en duurt in totaal vier jaar. Met degenen die al werkzaam zijn als coach of therapeut kan in sommige gevallen en in overleg een korter leertraject worden afgesproken.

De opleiding bestaat uit drie deelstappen (leergangen), verdeeld over twee tot vier jaren.  In de eerste twee jaren,  de Transformatieleergang wordt veel aandacht gegeven aan persoonlijke groei en transformatie door middel van de eigen ervaringen. Je leert jezelf coachen en groeit stap voor stap naar een hoger bewustzijnsniveau. De middelen die we daarbij gebruiken zijn meditatie, creatieve uiting, reflectie, contemplatie en ademhalingswerk.

Het derde jaar,  De Verdiepings Leergang Mystieke Scholing  is gericht op verdieping van de verbinding tussen persoonlijkheid en hogere Geestkracht. Je onderzoekt jouw plek in en bijdrage aan het grotere geheel met behulp van spirituele oefeningen, chakrawerk en meditatie.  Het werken met thema’s uit de christelijke gnostische traditie verdiepen je zelfinzicht en vergroten je innerlijke wijsheid en kracht. Je gaat steeds meer leven vanuit je hogere Zelf.

In het vierde jaar, de Masterclass holistisch begeleiden wordt veel aandacht geschonken aan communicatieve- en coachingsvaardigheden en energiewerk. Je leert je eigenheid en talenten als mens en coach inzetten ten behoeve van het begeleiden van anderen. De therapeutische toepassing kant vind je in gespreks- en  meditatietechnieken en creatieve expressie, de module Energetische Handelingen (healing) en het passend inzetten van je innerlijke vermogens in een begeleidingstraject (reading).

Deze Masterclass is een intensief jaar, zowel qua inhoud en persoonlijke beleving als qua tijdsinvestering. Deelname vereist, naast het succesvol afsluiten van de voorgaande jaren, een HBO opleidingsniveau als basis. Voor registratie als therapeut is aanvullend de module Energetische handelingen en een certificaat medische basiskennis op HBO niveau vereist.

Professionaliteit en registratie
Aangesloten bij de beroepvereniging voor geaccrediteerde coaches  (EMCC/NOBCO) als Practitionar Coach.

Bel of mail ons gerust voor alle informatie over de leergangen. We kunnen je ook uitgebreide informatie over de leergangen, de kosten en tijdsinvestering toemailen.

Zelfontwikkeling en persoonlijke groei
Mocht je vooral geïnteresseerd zijn in jezelf diepgaand ontwikkelen om zo te groeien naar een hoger bewustzijn, maar niet zozeer het verlangen voelen om anderen daarin te begeleiden, dan kun je ook deelnemen aan de tweejarige Transformatieleergang . Een intakegesprek is altijd noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de leergangen. Neem vrijblijvend contact  met ons voor uitgebreide informatie.