Masterclass Holistisch Begeleiden

Bij deze holistische leergangen is het uitgangspunt dat je zelf jouw eigen leerproces stuurt. Dat wil zeggen dat je na elke deelstap (leergang) opnieuw bewust kunt kiezen of en hoe verder te gaan. In totaal gaat het om drie opeenvolgende leergangen met elk een andere invalshoek op persoonlijke- en spirituele ontwikkeling. De leergangen kunnen alleen in de aangegeven volgorde worden doorlopen.

De basis: de Transformatieleergang.
Deze diepgaande leergang leert je om door middel van  je persoonlijkheid en je lichaam te verbinding te maken met een hoger bewustzijn. Dit is een innerlijke weg waarbij je belemmeringen in jezelf leert herkennen en transformeert in stromende energie en daadkracht.  Een weg van bewustwording waarbij je stap voor stap je persoonlijkheid in overeenstemming brengt met je ziel en geest. Je  leert om jezelf te leiden en tegelijkertijd ontwikkel je jouw innerlijke gaven zoals eigen creativiteit en intuitie. Je staat krachtig in het leven en voelt je steeds meer verbonden met je hogere Zelf.

Hulpmiddelen zijn het herkennen en erkennen van hetgeen je op deze weg tegenkomt. waardoor je tot een diep gevoelsmatig inzicht komt. Het gaat daarbij vooral om: ” Hoe ga ik met mijn leven om?” ” Hoe laat ik mijzelf en de ander in onze totale waarde?” Hoe verander ik innerlijke belemmeringen in stromende daadkracht?  Na een goede afronding van de Transformatieleergang (na 2 jaar) kun je er voor kiezen om de volgende stap te zetten:

De Verdiepings Leergang Mystieke scholing
In deze boeiende leergang van een jaar wordt dieper ingegaan op het geestelijke voedsel en de vaardigheden die je nodig hebt om je Zelf verder te ontplooiien en te leven in overeenstemming met de Kosmische Wetten. De instrumenten voor deze innerlijke ontplooiing zijn meditatie, concentratie en het richten van je vrije wil. We ontdekken, ervaren en bespreken we Kosmische Wetten en universele symbolen vanuit het perspectief van de Kaballah, Numerologie en Astrologie als middelen om de Kosmos en daarmee onszelf te ontdekken.We plaatsen deze persoonlijke ontwikkeling in het perspectief van westerse esoterie en oosterse wijsheid. Herorientatie, zingeving en zicht op onze levenstaak zijn het gevolg van het verbreden van ons perspectief. Na een goede afronding van deze leergang kun je (in overleg met de docent) doorstromen naar :

Masterclass Holistisch Begeleiden.*
Als holistisch begeleider ga je leren om de verbanden te leggen tussen lichaam, ziel en geest bij een cliënt. Je werkt hierbij  vanuit je eigen ervaringen en intuitie. Je leert tevens coachingsvaardigheden, therapeutische technieken, healing en reading en het werken met meditatie, ademhalingsoefeningen en creative expressie ter ondersteuning van  transformatieprocessen.


Dit is een intensief opleidingsjaar op HBO niveau met een stevig praktijkdeel, waarin je anderen gaat begeleiden en tussen de gezamenlijke bijeenkomsten ook  contact hebt met je opleider en medestudenten. Het vraagt om voortdurende reflectie met betrekking tot je aanpak en de keuzes die je maakt in een begeleidingsproces. Dit jaar wordt afgerond met een scriptie en praktijktoetsen. Na een goede afronding ontvang je het certificaat Holistisch begeleider. Om je te kunnen aansluiten bij een beroepsvereniging als therapeut is aanvullend een certificaat Medische Basiskennis vereist. Aanvullend kan de module Energetische Handelingen vanuit Psychosofia worden gevolgd die je extra mogelijkheden biedt via energie- en lichaamswerk het begeleidingsproces te ondersteunen. Voor inschrijving als therapeut is deze module verplicht.

We zijn als therapeut en coach erkend door het NOBCO/EMCC als Practionar  Coach.  Wij werken uitsluitend met kleine groepen (maximaal negen studenten per groep) en veel individuele begeleiding.

Voor meer informatie over onze Leergangen of neem gerust telefonisch contact met ons op: 0343-591504 (kantooruren) of 06-33888814. We beantwoorden dan graag al je vragen. Ook kunnen we je een uitgebreide brochure over deze leergangen toesturen.

*De student moet het HBO-niveau van deze Masterclass kunnen volgen. Er is daarom minimaal een HAVO- of HBO-diploma vereist. Ook wordt gekeken of je talent hebt voor het begeleiden van anderen en of je zelf stevig in je schoenen staat. Je kunt je pas inschrijven voor deze Masterclass na het met goed gevolg doorlopen van de voorafgaande leergangen.