Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat er onvolkomenheden in voorkomen. Als u opmerkingen heeft of onjuistheden tegenkomt, maak dan gebruik van ons contactformulier.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. SPIRIT spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin SPIRIT als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan SPIRIT niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. SPIRIT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De SPIRIT website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van SPIRIT liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen, SPIRIT is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. SPIRIT geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

De informatie op of via deze website, inclusief deze disclaimer, kan op elk moment zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.