Terugblikken en vooruit kijken

Elk jaar kent jaargetijden die in de natuur zichtbaar zijn en een weerspiegeling vormen van perioden van innerlijke groei in bewustzijn. Elk nieuw jaar geeft een nieuwe fase van ervaringen en bewustwording aan, waardoor we ons verder kunnen ontplooien. De feestdagen rond Kerst en Oud en Nieuw zijn een fase waarin we kunnen loslaten wat niet meer dienstbaar is aan onze ontwikkeling om ruimte te maken voor het nieuwe, dat in ons geboren wil worden.

De geboorte van Jezus

Vanaf Kerstavond tot aan Driekoningen op 6 januari is een periode van bezinning, die twaalf dagen en nachten duurt. Deze periode wordt ook wel de Twaalf Heilige Nachten genoemd, waarin de sluiers met de geestelijke wereld dunner zijn, waardoor we innerlijk makkelijker de boodschappen vanuit spirituele dimensies kunnen horen die voor ons bedoeld zijn. Het is een goede periode voor meditatie, reflectie, oude processen afronden en om nieuwe voornemens voor het komende jaar te maken. Dat de Kerstdagen zo vlak voor de jaarwisseling vallen, geeft aan deze gebeurtenis ook een extra spirituele betekenis.

De geboorte van Jezus wordt hiermee gerelateerd aan het nieuwe jaar, je kunt dit vergelijken met je eigen wedergeboorte in het nieuwe jaar. Het nieuwe dat in jou geboren wil worden. Deze bezinningsfase geeft ons de mogelijkheid om meer opening te maken voor een verdere indaling van ons hogere Zelf, dat deel van onszelf dat zich bewust is van zijn eigen Goddelijkheid, maar nog niet volledig geïncarneerd is. Door oude processen af te sluiten, wordt ruimte gecreëerd  voor nieuwe geestelijke voeding vanuit ons hogere Zelf. Elk jaar komen we zo dichter bij onze eigen hartewens en onze roeping op Aarde. Elk jaar komen we dichter bij de realisatie van onze bestemming in deze incarnatie.

Bewustwording van de diepte van menselijke relaties 

In deze periode van Kerstmis en de jaarwisseling kunnen we stil staan bij de kwaliteit van onze relaties met name ook de relatie met onszelf. Het is een periode van bewustwording van de diepte van onze eigen Zelf en van onze contacten in de buitenwereld. Ook realiseren we ons nu wie we missen, personen die zijn overleden of relaties die zijn beëindigd. We worden ons ook bewust van de relaties waarin we hebben geïnvesteerd en welke mensen we hebben losgelaten. We kunnen bij het stil staan bij een beëindigde  relatie bewust kijken in de spiegel van deze relatie. Wat vertelt die spiegel ons over onszelf?  Wat  hebben we nog te leren in bestaande of toekomstige relaties? Wat kunnen en willen anders doen, welke patronen mogen we innerlijk transformeren? Op deze manier kunnen energetisch de balans opmaken en mogelijk ook iets afsluiten, waardoor er nieuwe ruimte ontstaat voor andere relaties in ons leven.

Afstemmen op onze ziel

Het ritueel van de Kerstdagen en jaarwisseling geeft ons ook een kans om te evalueren in hoeverre huidige werkzaamheden of bezigheden in overeen stemming zijn met onze hartewens. Deze periode kan ons helpen opnieuw op onze hart en ziel af te stemmen. Om verdere verdieping te zoeken, niet meer passende werkzaamheden te beëindigen en nieuwe activiteiten te beginnen die meer in overeenstemming zijn met onze diepste hartewensen, verbonden met de roep van onze ziel. Wat is het nieuwe dat in ons geboren wil worden?

Als we innerlijke onrust voelen, een gebrek aan verdieping of zingeving ervaren of ons eenzaam voelen in het bestaan is dit een signaal van onze ziel dat we niet leven overeenkomstig het verlangen van onze ziel en onze levensbestemming. Dan kunnen we ons afvragen hoe we daar in het nieuwe jaar meer inzicht in kunnen krijgen, wat ons zou kunnen ondersteunen bij de zoektocht naar ons ware Zelf.

©Marleen van Wegberg

Lees meer

Holistisch consult online