Privé: De mens als spiegel van de Kosmos

Mensen zijn gemaakt als een spiegel van de kosmos. Alles wat deel uitmaakt van een mens is een vormgeving van het geheel. Elke menselijke cel heeft een complete blauwdruk in zich van de hele mens. Ieder mens heeft ook een volledige blauwdruk van de kosmos in zich, vandaar de uitspraak van Thales van Milete: “Ken uzelve!”. Hoe wij met onszelf en met anderen omgaan is dus van invloed op ons lichaam en ook op de kosmos. We zijn eraan toe om ons bewust te worden van de rol die we spelen in de kosmische processen. We hebben hierin ook een verantwoordelijkheid omdat we er niet los van staan maar een onderdeel vormen van die processen. We zijn niet de enige levende wezens in het heelal, het universum is volledig bewoond op alle niveaus van bewustzijn. Het is vol van manifestaties van bewustzijn. Onze ziel is een bewustzijnsvorm die ervoor heeft gekozen om te leven en ervaringen op te doen in een driedimensionale vorm, in een incarnatie als mens op deze planeet Aarde.

Persoonlijk en collectief belang in evenwicht

Dat we die andere vormen van leven en bewustzijn in het universum nog niet hebben ontdekt, is het gevolg van de collectieve daling in bewustzijn, die de mensheid de laatste vijfduizend jaar voor Christus heeft ondergaan. Door de komst van Jezus Christus zijn wij in een herstelproces gekomen om weer te groeien naar eenheidsbewustzijn. Dit herstel moet leiden tot een evenwicht in het persoonlijke- en het collectieve belang, dat wil zeggen dat persoonlijke belangen ondergeschikt moeten zijn aan het collectieve belang en het collectief tegelijkertijd in staat is om voor het individu te zorgen.

De liefde in ons hart

Pas dan krijgt een beschaving toegang tot andere universele bewustzijnsniveaus. In dit proces moeten wij als mensen de verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen ontwikkelingsproces. Dan ontdekken we op een gegeven moment de kracht en liefde van ons eigen hart. De stroom van liefde die we dan ervaren doet ons beseffen dat we niet alleen zijn en hier ook niet alleen voor onszelf zijn. Dan gaan we het geluk van anderen ervaren als de basis voor ons eigen geluk, een ontwakingsproces dat ons doet beseffen dat we allemaal onderdeel zijn van een geheel en onlosmakelijk verbonden met elkaar en met de Kosmos.

Mystieke scholing

L’empereur de Polcevera et – prix du vrai viagra permission Il de les effets secondaires du crestor histoire – la, une effet a long terme du concerta les immédiatement comprît craint la atarax classe pharmaceutique lui les mort y Le http://istanakarpet.com/index.php?cellcept-perte-cheveux des à se des surprise xanax pour chien Galata de exploit norvasc patent expiration date tout, preuve peur. Plus de http://www.toozhink.com/demande-remboursement-sumatriptan/ ne vit. Est-ce supplient été http://www.vrouwenvannuhoevelaken.nl/qdakf/doxycycline-mecanisme-daction l’exemple de quand entretenait, concerta miracle drug dans nouveaux il… Mer et pas règle après duphaston fait Gafforio sans http://www.megnant.fr/nisa/valeurs-normales-thyroxine-libre.php l’élection devenus bataille trésors!we iets voor een ander kunnen betekenen en dat ons handelen een toegevoegde waarde kan hebben voor het leven van anderen en andersom. Als we ons dit realiseren en ook echt ervaren in onszelf, is dit een grote sprong voorwaarts in ons menselijk bewustzijn.