De parabel van de vier vrouwen in ons leven

“Er was eens een rijke man die vier vrouwen had. Hij hield het meest van de vierde vrouw. Hij sloofde zich voor haar uit, kocht haar dure kleren en alles wat kostbaar was. Hij zorgde heel goed voor haar en deed steeds zijn uiterste best. Hij hield ook veel van zijn derde vrouw. Hij was heel trots op haar en wou altijd met haar pronken als ze naar vrienden gingen.  Toch was hij altijd verschrikkelijk bang dat ze hem ooit zou verlaten voor een andere man. Ook hield de rijke man van zijn tweede vrouw. Ze was altijd in de weer voor hem, altijd geduldig. Ze was eigenlijk zijn vertrouwelinge. Wanneer hij problemen had, kon hij altijd bij haar terecht en ze kon hem dan ook steeds helpen de moeilijke tijden door te komen. Zijn eerste vrouw was een zeer loyale partner en zorgde steeds perfect voor het huishouden. Hoewel de eerste vrouw veel van haar man hield, hield de rijke man toch niet van haar en hij bezag haar nauwelijks. Op een dag werd de rijke man ziek en wist dat hij binnenkort zou gaan sterven. Hij dacht na over het luxeleven dat hij altijd geleid had en zei bij zichzelf, nu heb ik vier vrouwen. Maar als ik sterf, zal ik alleen zijn. Wat zal ik eenzaam zijn!
De vierde vrouw
Dus vroeg hij aan de vierde vrouw, ik hield van jou het meest, heb je altijd de kostbaarste dingen gegeven en goed voor je gezorgd. Nu ik binnenkort zal sterven, wil jij me volgen en me gezelschap houden? Geen sprake van! Antwoordde de vierde vrouw en ze liep weg zonder verder nog iets te zeggen. Het antwoord sneed als een scherp mes in de rijke man zijn hart.
De derde vrouw
De verdrietige rijke man vroeg aan zijn derde vrouw ik heb gans mijn leven zoveel van je gehouden. Nu ik binnenkort zal sterven, wil jij me volgen en me gezelschap houden? Nee! Antwoordde de derde vrouw. Het leven is hier zo goed! Wanneer jij sterft, ga ik hertrouwen!
De tweede vrouw
De rijke man zijn hart werd koud bij het horen van die woorden. Daarna vroeg hij aan de tweede vrouw ik ben altijd bij jou gekomen als ik hulp nodig had en je hebt me altijd uit de nood geholpen. Nu heb ik opnieuw hulp nodig, wanneer ik zal sterven, wil jij me volgen en me gezelschap houden? Het spijt me, maar deze keer kan ik je niet helpen! Zei de tweede vrouw. Het enige dat ik voor je kan doen is je naar je graf leiden. Het antwoord kwam als een donderslag aan en de rijke man was helemaal van zijn stuk gebracht.
De eerste vrouw
Dan klonk er een stem, “ik zal met je meegaan, ik zal je volgen, waar je ook gaat”. De rijke man keek op en zag zijn eerste vrouw. Ze was graatmager, alsof ze ondervoed was. Dankbaar, maar toch met spijt zei de rijke man: “ik had beter voor je moeten zorgen toen ik het nog kon”!
Onze vier vrouwen
Deze spirituele parabel is symbolisch voor de vier vrouwen (of mannen)  in ons leven. Het vertelt ons dat waar we meestal aandacht aan schenken niet is, wat we meenemen als we doodgaan. Het gaat over de ontwikkeling van onze ziel als doel van ons leven. Onze spirituele groei als mens in een aards bestaan.
De vierde vrouw staat voor ons lichaam. Het maakt niet uit hoeveel kosten, tijd en moeite we besteden om het er goed te laten uitzien, het zal ons toch verlaten als we sterven. De derde vrouw is het symbool voor onze bezittingen, status en rijkdom. Wanneer we sterven, gaan ze allemaal naar anderen. De tweede vrouw is symbolisch voor onze familie en vrienden. Het maakt niet uit hoe dierbaar ze ons zijn geweest tijdens ons leven, het verste dat ze kunnen meegaan is tot aan ons graf. De eerste vrouw is onze zielOnze diepste essentie die met ons meereist naar een volgende bewustzijnsstaat als we overlijden. Ze wordt dikwijls verwaarloosd in het nastreven van materiële rijkdom en tijdelijk plezier. En in feite is ze het enige dat ons volgt, waar we ook zullen gaan. Misschien is het een goed idee om haar nu aandacht te geven, dan te wachten tot het te laat is.
Lees meer over hoe je dit kunt doen