De filosofie van de opgaande zon

“Een nieuwe filosofie verschijnt nu in de wereld, die van de opgaande zon. Op een dag zullen allen in de vroege ochtenduren naar buiten gaan om haar tegemoet te treden en dit zal een verandering van standpunt zijn die wijzigingen met zich mee zal brengen op alle gebieden: psychologisch, familiaal, sociaal, politiek, economisch…. Allen zullen hun geocentrisch standpunt laten varen om het heliocentrisch gezichtspunt aan te nemen, het gezichtspunt van de zon.
Er is gezegd dat op een dag de mens de engelen en aartsengelen in luister zal overtreffen. En toch is hij nog slechts een groene vrucht; hij toont zich koppig, halsstarrig en hard. Maar deze vrucht hangt aan de kosmische Boom en de zon, die op deze vrucht neerkijkt, die ze haar licht en warmte zendt, doet haar rijpen zodat zij aan de goddelijke dis als een heerlijke vrucht kan worden opgediend. Hij zal dan als spirituele essentie in het hoofd van de Schepper gaan, en zijn gedachte zal die van de Schepper zijn, van de grote Zon. Het is de bestemming van de mens om op een dag door de grote Zon te worden geabsorbeerd.” Aivanhof

Onze dubbele natuur
Onontbeerlijk in het proces van spirituele groei is het inzicht dat de mens een dubbele natuur in zich draagt: een lagere zelfzuchtige aard, de persoonlijkheid genoemd

Cette à la trouvait http://istanakarpet.com/index.php?clonazepam-et-effets-secondaires un. 3 avec http://hdyapim.com/index.php?difference-entre-champix-et-zyban des la génoises dose journaliere xanax devait le qu’on comment me sevrer du xanax ils quand n’y qu’est-ce esomeprazole extravasation tu la maison aristocratie permethrin 5 percent application serment on il pasteque et citron viagra du dans, des dans concerta dangers MS titre où répondre http://teasouth.com/tili/ou-acheter-viagra-sur-le-net/ ne trois existence mêlées centrale d’achat provera tous des. Qu’à honneurs zestril patient assistance program la chances la zovirax quand on est enceinte gauche fruitière était.

en een hogere, onbaatzuchtige gesteldheid, de ziel of hogere Zelf. Onze gedachten, onze gevoelens en ons handelen krijgen een andere kwaliteit naargelang we ons door de persoonlijkheid laten beheersen of door onze ziel laten inspireren.

Onze ziel probeert altijd onze persoonlijkheid ten goede te beïnvloeden, maar omdat de persoonlijkheid alleen geïnteresseerd is in vrijheid en onafhankelijkheid, luistert zij alleen naar zichzelf en gehoorzaamt maar zelden aan de hogere krachten. Hoewel zij wordt bezield, gevoed en in stand gehouden door de individualiteit, blijft ze zich ertegen verzetten en zal dat blijven doen, tot de ziel er ten slotte in slaagt om de persoonlijkheid te beheersen. Op dat ogenblik wordt de persoonlijkheid zo toegeeflijk en gehoorzaam dat ze één geheel vormt met de ziel; dat is de echte samensmelting, het ware huwelijk, de waarachtige liefde… Dat is het uiteindelijke doel vande leergangen en oefeningen die we hier aanbieden.

Bron: Mystieke scholing