Emoties als taal van de ziel

Spirituele groei is het onderzoeken van onze innerlijke wereld. De buitenwereld, de uiterlijke dingen, interacties zijn een weerspiegeling van de intenties, emoties en gedachten van onze innerlijke wereld. Onze innerlijke ervaringen worden dan primair en die in de buitenwereld secondair.
Door in jezelf te keren en de oorzaken van emoties op te sporen kun je als mens meer heel worden. Iedere emotie, ieder gevoel en elke omstandigheid biedt de mogelijkheid om naar jezelf te kijken. Je her-vormt jouw wereld door jezelf opnieuw vorm te geven. De wereld en alles erin en op beschouw je dan als dienstbaar aan je ziel. Je leert zo om authentieke kracht te creëren: op aarde zijn met de zienswijze, waarden en doelen van je ziel als leidraad in je leven.
 
 
Emoties als taal van de ziel
Iedere emotie is een signaal van je ziel geeft je  wezenlijke informatie over jezelf. Als je verbinding weet te leggen tussen je emoties en de oorzaak ervan kan je jezelf veranderen. Dan is jouw reactie op anderen belangrijker dan wat anderen zeggen of doen. Anderen zijn slechts een spiegel voor wat er is in jou. Je aandacht richten op jezelf en je terugtrekken van externe omstandigheden stelt je in staat een begin te maken met het proces van duurzame innerlijke verandering.
 

Emotioneel bewustzijn is opmerken wat je in je lichaam voelt. De emoties die je het meest pijn doen maken je duidelijk waar je je het krachtigst tegen verzet als het gaat om verandering. Pijn maakt je opmerkzaam op een innerlijk conflict. Je kunt dan in jezelf keren en experimenteren met het idee dat niet andere mensen je emoties veroorzaken maar jijzelf. Als je dat accepteert, neem je zelf verantwoordelijkheid voor je gemoedsgesteldheid en voor je leven.

Emotioneel bewustzijn houdt in dat je voortdurend de veranderende reeksen van emoties in jezelf doorvoelt, bestudeert en er vervolgens een betekenis aan geeft. Iedere emotie is een perfecte boodschapper, ze verschaft je informatie over jouw manier van energieverwerking en stelt je zo in staat te kiezen of je op dezelfde manier door wilt gaan of wilt veranderen. Je eindbestemming is :heelheid. Pijnlijke emoties maken je opmerkzaam op dat wat in jou geheeld moet worden. Constante aandacht hebben voor je lichaam en je emoties is het helende medicijn.

Je toont moed als je ervoor kiest niet te handelen vanuit je emoties, maar de onderliggende pijn te voelen en daarna los te laten. Richt je aandacht op wat je voelt. Stop met handelen en ga naar de pijn toe en doorvoel de pijn. Dat biedt ruimte voor accepteren en loslaten van de pijn en ruimte voor verandering. Als je je emoties voelt en accepteert kan je ze gebruiken om te leren. Als je je emoties begrijpt kan je de werking veranderen: niet meer langs de weg van angst en twijfel maar van liefde en vertrouwen. Dan creëer je een verbinding met je ziel en kom je in je authentieke kracht. Als je jezelf accepteert zoals je bent, accepteer je al je ervaringen, ook die van weerstand.

Wanneer wij angst, woede of jaloezie ervaren, bevinden wij ons in een illusie die ontworpen is om ons tot meer bewustzijn te brengen, deze dingen bestaan in wezen niet. Het enige dat werkelijk tussen zielen bestaat is liefde. Door dit te begrijpen ben je in staat tijdens de illusie bewust te blijven, bewust het helende element van emoties te accepteren en ze te zien als de taal van de ziel om innerlijke eenheid te bereiken.

©Marleen

Uit De Transformatie Leergang