Privé: Verbinding en Liefde

Pas als iemand volledig in contact is met zijn of haar eigen gevoel, is hij/zij in staat het gevoel van de ander te ontvangen. Echt te ontvangen.Het geldt dus niet altijd dat als je je diepste gevoel laat zien, het de ander ook uitnodigt delen van zichzelf te laten zien. De ander kan het als bedreigend ervaren en zich van je afwenden. Daar sta je dan met al je gevoel. Het is dus geen absolute waarheid; als jij je opent, dat de ander dat ook doet.

De ervaring heeft geleerd dat om jezelf te laten zien, je risico moet durven nemen. Je veilig genoeg in jezelf en met jezelf voelen. Dat gebeurt niet als er geen afstemming is. Afstemming in jezelf en met de ander. Als beiden niet dezelfde intenties hebben is het lastig een verbinding te maken. Heb je allebei de intentie de verbinding aan te gaan, dan weegt het risico willen nemen, zwaarder dan je zeker voelen.

Zit de ander alleen mentaal in het contact – of praktisch – dan weegt het zich zeker voelen zwaarder dan het risico. Verbinding vraagt om kwetsbare communicatie. En kwetsbare communicatie vraagt om het kunnen verdragen van onzekerheid, het door de angst heen willen gaan.En dat opent het contact met je eigen voelen, weg van zekerheid en de veiligheid buiten jezelf vinden. De cirkel is rond. De deur naar verbinding kan van het slot.

Bron: Raak in de Liefde
Zie ook: Transformatie Leergang