Privé: Goed en kwaad~ bewust worden van onze goddelijke essentie

Als we er uiteindelijk voor kiezen om onszelf in bredere zin te accepteren en onvoorwaardelijk lief te hebben ontstaat vertrouwen en overgave en kunnen we de slachtofferrol gaan loslaten. Het slachtoffer zijn houdt ons in de illusie dan we de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven buiten onszelf kunnen leggen. De stap om deze verantwoordelijkheid zelf te ervaren en te nemen, is een hele grote stap in ons menselijk bewustzijn en versnelt ons ontwikkelingsproces.

Om de kracht te verzamelen voor het nemen van deze beslissing, hebben we in de loop van vele levens op Aarde op verschillende manieren emotionele pijn ervaren. Deze pijn heeft als spiegel gefungeerd voor onze Goddelijke scheppingskracht. We hebben namelijk alles in ons leven zelf gecreëerd, zelfs onze pijn en onze slachtoffer- of daderrol. Hoewel het creëren van pijn niet de enige weg is om ons bewust te worden van onze eigen Goddelijkheid, hebben we deze weg als mens gekozen door te incarneren op Aarde, in de dualiteit. We creëren hier “goed” en “slecht” of “kwaad”. Het contact met het zogenaamde kwaad geeft vaak een gevoel van schuld, dat zich vervolgens in zelfveroordeling uit. Denk maar aan een overtuiging als “ik deug niet”, “ik ben niet waardevol’ of “ ik mag er niet zijn” . Deze gedachten geven onmiddellijk emotionele spanningen en dit brengt met zich mee dat we ons willen gaan inspannen om ons bestaan toch te rechtvaardigen. Om er toch te mogen zijn moeten we ons dan gaan inspannen en presteren, wat de wortel is van depressie en overspannen raken, want wat hoe zeer we ons best ook gaan doen, het is dan nooit voldoende om er helemaal te mogen zijn.

Maar je bent er gewoon, dat kan niet veranderd worden en dit recht kun je nooit verliezen. In het proces van jezelf straffen en je bestaansrecht terugwinnen, kom je uiteindelijk in een latere fase van je leven tot dit inzicht en in contact met je Goddelijke Zijn. In dat bewustzijn ontdek je dat je niets hoeft te doen om gewoon jezelf te zijn; een ziel in ontwikkkeling die leert door vallen en opstaan, door te ervaren wat het al dan niet handelen in overeenstemming met je diepste essentie met je doet en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid nemen. Wil je deze ervaring blijven herhalen of niet? En als je daar niet voor kiest, hoe kun je het dan anders doen?

Bron: Verdiepingsleergang Mystieke Scholing