Spirituele liefdesrelaties in het Aquariustijdperk

In een spirituele liefdesrelatie leven partners in verbonden vrijheid en in relatie met het goddelijke in zichzelf.  Zijn vrij geworden van identificaties met hun visie, overtuigingen, emoties en onzekerheden. Goddelijke of universele Liefde verbindt alles, maar bindt niet, houdt niet vast.  In een diepgaande, ego-oplossende ziels-relatie overstijgen we de oorspronkelijke splitsing van het mannelijke en vrouwelijke. Alle lagen van het hart zijn open en hebben toegang tot God en zo heeft het goddelijke in hen toegang tot de wereld van stof. Steeds zoeken ze beiden weer zielscontact. Het voluit leven van het lichaam en het eigen geslacht is de meest directe weg naar eenheid, God en de hogere dimensies. Als onafhankelijke liefde in daden komt is er verantwoordelijkheid voor elkaar, en de relatie maar geen vastgrijpen meer uit angst elkaar te verliezen.

Vrouwen hebben vaak eeuwenlang geleerd hun man te moeten dienen. Zichzelf weg te cijferen en het gezin draaiende houden. Ze leerden niet om van zichzelf te houden en hun behoeften duidelijk aan te geven. Het is in deze tijd belangrijk dat een vrouw weet wat ze wil ontvangen van zichzelf, haar man en de omgeving in alle opzichten. Veel vrouwen worstelen nog steeds met eeuwenoude slachtofferpijn en moeten leren om in hum vrouwelijke kracht te gaan staan en hun eigen ruimte in te nemen.

Vele mannen en vrouwen zijn verslaafd aan seksuele aandacht en liefde buiten zichzelf in plaats van de liefde in zichzelf te zoeken. Soms trekken vrouwen geen gelijkwaardige partner aan omdat ze zich gedurende generaties, kleiner voelen dan ze zijn. Zijn ze koesterend en zorgzaam voor de ander en staan ze niet voor wat ze zelf willen in het leven.

Het Aquariustijdperk

Maar nu in deze overgangstijd naar het nieuwe Aquariustijdperk openen veel vrouwen zich steeds vaker voor hun eigen schoonheid en kracht. Zij maken de overstap van de oude naar de nieuwe tijd. Ze willen niet slechts gezien worden als de zorgdragende, de steun, de altijd klaar staande, de vriendelijke partner zonder erkenning van wie ze werkelijk is. Ze maakt zich los uit vele bekende zekerheden, ze kiest één te zijn met alles en bepaalde relaties ondersteunen dit niet. Het doet vaak pijn zoveel liefs te verliezen; geboortepijn, eenzaamheid en afscheid. Maar het maakt de weg vrij naar meer vervullende liefdesrelaties en, in de eerste plaats, een liefdevolle relatie met haar Zelf.

Vrijheid en verbondenheid

Het is in deze tijd op aarde dat vrouwelijke energie mannelijke energie kan uitnodigen, inwijden en bekrachtigen. De man die haar kan zien is geen slaaf van zijn vrouw, maar kiest voor, beschermt, steunt en eert het vrouwelijke, de intuïtie, liefde en het gevoel in hemzelf en haar op een krachtige wijze. Hij transformeert het loskomen van de eerste belangrijke vrouw in zijn leven; zijn moeder.  Zijn aardse zijn en onderste chakra’s vinden God, de Bron en zijn hogere chakra’s en alles wordt een. Nu kan hij in volkomen vrijheid één zijn met zijn vrouw. De gevoelige man wil zijn vrouw, nadat hij open en intiem met haar was, niet meer wegduwen.

Gelijkwaardigheid

Man en vrouw kiezen alleen nog voor een wederzijds gelijkwaardige relatie op zielsniveau waarbij er sprake is van geestelijke, emotionele en fysieke onafhankelijkheid en eigenwaarde.  Zo delen zij hun spirituele groei en bewustwording. In de dagelijkse omgang raken ze er aan gewend verstorende gedachten over elkaar te bespreken. Daardoor groeit intimiteit en geestelijk contact. Het meest kwetsbare en ook de minder mooie kanten zijn dan open naar elkaar in wederzijdse veiligheid. Geen contract of afspraak geeft aan de relatie zoveel ontmoeting, diepgang en verbondenheid.  Zij zijn zich bewust van hun eigen gevoelens en behoeften spreken deze ook uit. Zelfoordeel is aan het oplossen waardoor ze meer kunnen genieten van het leven.

Beiden staan ze in de eigen autonomie,  zijn verbonden met hun hogere Zelf en daarom kunnen ze er ook zo diepgaand zijn voor elkaar en de omgeving.

Heel worden

Ervaringen leren ons dat een niet vervuld verlangen naar een relatie, naar zielsliefde, respect, aandacht, zorg, steun of fysieke liefde eerst door zichzelf moet worden ingevuld. Tot zo lang een van deze gebieden niet onder ogen wordt gezien, gevoeld en gevoed, is er afhankelijkheid  welke emoties en pijn veroorzaken in de liefdesrelatie.

Iedere emotie en elke pijn in relaties draagt echter de sleutel tot heling in zich. Spirituele liefdesrelaties kunnen ook tussen twee mannen of twee vrouwen ontstaan, in wezen staan zij los van gender maar zijn ze verbonden aan ‘het mannelijke’ en ‘het vrouwelijke’ als twee innerlijke tegenpolen, als twee kanten van dezelfde medaille, de eenheid in onszelf in verbondenheid met onze goddelijke essentie. Het begint dus zoals altijd met een liefdevolle relatie met ons Zelf.

Bron: Verdiepingsleergang Mystieke Scholing

Holistische leergangen

Voor jouw persoonlijke vragen over relaties