Verbroedering, verbinding en vrede

Het lijkt alsof we ver af zijn van verbroedering en vrede. Zeker nu zijn we vaak geneigd meer aandacht te schenken aan verschillen dan aan overeenkomsten tussen mensen, groeperingen, landen en religies. In deze overgangstijd naar het Aquariustijdperk zien we dat polarisatie juist toeneemt. Polarisatie is gebaseerd op angst, angst dat er niet genoeg is voor iedereen, angst voor onderdrukking, angst dat er niet genoeg ruimte is om onszelf te kunnen zijn. Dat we niet meer kunnen leven in overeenstemming met onze innerlijke waarden.

Het is dan ook een grote uitdaging om deze angst los kunnen laten door in te gaan zien dat er genoeg is voor iedereen, dat je geen gelijk hoeft te hebben met betrekking tot je eigen normen en waarden, dat alle groepen uit verschillende culturen, rassen en religies bestaansrecht hebben. Vrede staat of valt met anderen kunnen accepteren zoals ze zijn en in hun eigen waarden kunnen laten. Dan kunnen we ook zelf contact blijven houden met onze innerlijke waarden, onze essentie, met ons eigen hart. Niet iedereen is zo ver in zijn of haar bewustzijnsontwikkeling. Vaak overheerst de angst en van daaruit een drang tot controle en macht, waaruit conflicten ontstaan.

We hoeven geen strijd met elkaar aan te gaan om elkaars normen en waarden te weerleggen. Want uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar dezelfde dingen; liefde, verbinding, acceptatie, waardering en bestaansrecht. Alleen de manier waarop we zoeken verschilt. Er is in principe ruimte genoeg om dit naast elkaar te laten bestaan. In de dialoog kunnen we elkaar beter leren kennen en verstaan. Dit geldt zowel op individueel als op mondiaal niveau. De verschillen kunnen ook een bron van inspiratie zijn en ons verder brengen in het openen van ons hart. Leren accepteren dat anderen anders zijn dan wij en dat ook de levenspaden kunnen en mogen verschillen. Onze onderlinge verschillen weerspiegelen in wezen de verschillende aspecten van God in de dualiteit op Aarde.

De toenemende polarisatie is een gevolg van het groeien van het bewustzijn van de mensheid, ookal klinkt dat misschien merkwaardig. Als het licht (bewustzijn) toeneemt, nemen de donkere krachten (onbewustzijn, angst) evenredig toe in de dualiteit. Dit is in mijn ogen een noodzakelijke periode in de evolutie van de mensheid op deze planeet. De oude structuren van macht en egogecentreerd bewustzijn zijn hun kracht aan het verliezen, ook al lijkt dit niet altijd zo te zijn. Dat roept bij velen angst op.

Toch herrijst nu ook gelijktijdig een nieuwe samenleving, een nieuwe vorm van zijn die gebaseerd is op broederschap en op de waarden van het hart. Dat maakt het niet makkelijker of de gevolgen ervan op menselijk niveau minder erg. Het  kan wel een breder perspectief geven en ook een bemoediging zijn op het niet op te geven en niet mee te gaan in gevoelens van angst en machteloosheid.

In contact blijven met ons eigen hart. Zo zijn we in ook staat om van binnen uit een oplossing te vinden voor onze eigen dilemma’s in de dualiteit. Om ons bewust te worden van onze innerlijke waarden en onze eigen unieke missie in deze wereld te realiseren. Wat zijn eigenlijk onze innerlijke waarden?  Hoe kunnen we daaraan blijven vasthouden in deze verwarrende tijd? Vragen om bij stil te staan in de Kersttijd. Kunnen we ons ook met anderen verbinden en elkaar bestaansrecht gunnen, maar ook onszelf blijven? Als we elkaar hierin kunnen vinden en vrede in onszelf vestigen, dragen we ook bij aan verbroedering en vrede op aarde.

@ Marleen van Wegberg

De Transformatie Leergang