Indigo volwassenen-het bestaan rechtvaardigen

Volwassen Indigo’s* zijn op dit moment tussen de veertig en zestig jaar oud. Het zijn de late baby boomers, degenen die geboren zijn na de tweede wereldoorlog, met ouders die deze oorlog meegemaakt hebben. Eén ding dat deze generatie kenmerkt is dat hen geleerd werd dat ze een opleiding moesten hebben en een goede baan zodat ze een respectvol leven zouden hebben. Vele van hun ouders hebben hard gewerkt om hun kinderen naar de universiteit te sturen en iedereen wilde dat zijn kind dokter of advocaat werd. Hun thema was om een respectvolle persoon te zijn die door anderen bewonderd werd en hun bestaan te rechtvaardigen via hun sociale aanzien, wat betekende dat hun waarde werd bepaald door wat ze deden of hadden. Ze zijn dikwijls bereid om verandering te leiden en de verantwoordelijkheid voor de eerste stap op zich te nemen. Het is belangrijk dat ze gaan beseffen wie ze zijn en in vertrouwen gaan, wetend dat het hun taak is de weg te banen voor hun Nieuwetijdskinderen, om openingen in starre autoriteitstructuren te creëren die mensen aanspoort anders om te leren gaan met macht.

Vele Indigo’s probeerden zich in eerste instantie aan te passen aan dat wat als gewenst werd gezien door hun omgeving. Hard werken, “goede” banen zien te bemachtigen en hun geld sparen om door een lange periode van werkloosheid of financiële moeilijkheden te gaan. Nu bevinden vele Indigo’s zich ofwel zonder werk of in beroepen die ze niet gepland hadden. Vaak spelen ze ‘het spel van aanzien” mee of voelen ze zich vanwege gezinsomstandigheden gedwongen om te blijven doen wat ze doen. Sommigen hebben besloten te stoppen met vechten en met hun leven te doen wat ze willen en zich te realiseren dat zij gaven en talenten hebben om met de wereld te delen die misschien niet alom bewonderd of gewaardeerd worden door anderen, maar die niettemin belangrijk kunnen zijn.

Er is nog steeds een maatschappelijke druk om ons bestaan te rechtvaardigen, of om te overleven, zeker in deze tijd van economische crisis. Veel volwassen Indigo’s besluiten nu innerlijk dat ze geen titel, geld of graad nodig hebben om hun bestaan te rechtvaardigen. Of ze dit besluit gewillig (door hun carrièrepad te veranderen) of onwillig (door afvloeiing of werkloosheid)  nemen, het maakt deel uit van hun werkelijke natuur om tegen de stroom van het maatschappelijke denken in te gaan. Ze moeten dit ervaren zodat ze hun eigen kinderen de vrijheid kunnen geven om te doen en te zijn wat natuurlijk voor hen is, in plaats van hun bestaan te rechtvaardigen door wat ze doen. Veel volwassen Indigo’s beginnen te ontwaken in wie ze zijn en de moed te krijgen om weg te gaan uit situaties die hen niet langer dienen of bevredigen. Als je jezelf herkent als een volwassen Indigo en je je zo voelt, weet dat dit slechts het proces van ontwaken is waar je nu doorheen gaat.

Probeer om niet verstrikt te raken in de “ik haat waar ik nu ben” gevoelens. Gebruik dit als een periode om te ontdekken wat je echt wilt in je leven.  Accepteer de situatie zoals die nu is, maar stel je intentie om het anders te willen, zoals het bij jou past. Dan maak je innerlijk de weg vrij voor verandering. Je hebt vele gaven en talenten die je kunt ontwikkelen en een drang en passie om te gaan voor waar je in gelooft. Dit is je werkelijke kracht; gebruik het om stap voor stap te creëren wat je wenst en deel je gaven met de wereld. Dat is je werkelijke bestemming.

©Marleen

*De benaming “Indigo mensen” slaat op de blauwe tinten die vaak in de aura’s van deze personen te zien is, varierend van diep indigoblauw tot aan lichter paarsblauw en turkoois. Deze kleuren geven een talent voor communicatie, onderwijzen en verbinding met hogere Geestkracht aan.