Inwijdende vrouwen~ Maria Magdalena

Vrouwen hebben al sinds de Oudheid bijgedragen aan de vooruitgang van de mensheid en invloed uitgeoefend op de kunsten, de filosofie en de spiritualiteit. Deze lichtende vrouwen, ingewijden in de esoterische kennis, hebben de geschiedenis van de Traditie gemarkeerd. Omdat juist het kenmerk van de inwijding is de kennis over te dragen, wordt de ingewijde vrouw op haar beurt inwijdster. Als bezitster van de kennis, zal zij dit licht aan een echtgenoot, een zoon of een vriend overdragen. Het is erkend dat de grote avatars uit alle tradities het licht hebben ontvangen van een moeder of een echtgenote, of dat deze laatstgenoemden ten minste sterk hebben bijgedragen tot hun innerlijke ontwaken.

Teye en Nefertiti: Dat is het geval met Ichnaton ofwel Akhenaten, de verlichte farao van wie het leven werd beïnvloed door twee uitzonderlijke vrouwen. De komst van deze grote ingewijde werd voorbereid door zijn moeder, de vorstin Teye. Na zijn geboorte zette de voorbereiding van het kind zich voort en werd zijn gehele kindertijd overheerst door een mystieke kleur, overeenkomstig zijn diepgaande aspiraties. Als stichter van de eerste monotheïstische staatsreligie kreeg hij de onvoorwaardelijke steun van zijn echtgenote Nefertiti, welke  hem eveneens bijstond als promotor van kunst en cultuur.

Maria, moeder van Jezus: Maria, dochter van Anna en Joachim, de hogepriester van de Esseense tempel Helios van Jeruzalem, behoorde tot de Esseense broederschap. Als gewijde ontving zij een opvoeding in de schaduw van het onzuivere, wat haar voorbereidde op haar bijzondere taak om het woord van God te ontvangen. Jaren later, wanneer Jezus als kind in de tempel gepresenteerd wordt, zal zij de bestemming van haar zoon als Verlosser van de mensheid bevestigd zien worden.

Maria Magdalena: Een andere vrouw is naast Jezus aanwezig, met name tijdens zijn foltering en kruisiging: Maria van Magdala, meer bekend onder de naam Maria Magdalena. Het Christendom van de Kerk heeft van haar alleen het versimpelde beeld willen vasthouden van een berouwvol zondares die bezeten was door ‘zeven demonen’ en door Jezus geëxorciseerd was. Wat Maria Magdalena tot ‘zondares’ maakte, was dat zij toegang had gekregen tot de kennis. Als vrouw hield zij zich niet aan de wetten van een maatschappij waar kennis een zaak van de man was.

Zo verschijnt zij als beminde gesprekspartner van Yeshouah (Jezus) in het Evangelie van Maria, dat omstreeks het jaar 150 is geschreven en aan Mirjam van Magdala is toegeschreven. Zij is de ingewijde die juist zijn meest verborgen onderricht aan de apostelen doorgeeft. Deze voorkeur ergert hen: “Is het mogelijk dat de Leraar zich zo met een vrouw onderhoudt over geheimen die wij niet weten?” Maria Magdalena is degene aan wie Jezus als eerste verschijnt, de morgen van zijn verrijzenis. Op haar woorden: “Heer, ik zie je vandaag in deze verschijning”, antwoordt hij: “Gelukkige, jij die niet verward raakt als je mij ziet” (Evangelie van Maria, bladzijde 10, 1. 12-15). Het Evangelie van Maria wijkt in zoverre af van de andere Evangeliën waartoe de mannelijke geest toegang heeft dat het voortvloeit uit een kennis van profetische of visionaire aard.

Na het vertrek van Jezus neemt Maria Magdalena zijn plaats in de buitenwereld in en wordt een tussenpersoon tussen hem en zijn leerlingen. Zij deelt hun de in visioen ontvangen geheimen mee, legt deze uit en verbreidt het gnostische Christendom naar het Westen, via Zuid- Frankrijk naar Europa. Nu, bijna tweeduizend jaar later, erkent het Vaticaan Maria Magdalena eindelijk als gelijkwaardig aan de andere Apostelen, de kleine kring van ingewijden rondom Jezus, die de Christusenergie droeg en met de Aarde verbond