Privé: De symboliek van de Heilige Graal

Er is in de laatste tweeduizend jaar veel gezocht naar de ‘Heilige Graal’. De symboliek achter het mysterie van Heilige Graal is dat er iets is dat het meest heilige op Aarde heeft opgevangen, het bloed van Jezus. Het bloed vertegenwoordigt de essentie van een persoon; Jezus staat voor het meest heilige in de mens: de Christusenergie, de onvoorwaardelijke liefde in het hart als basis voor het incarneren van het Hogere Zelf in ons lichaam en het ervaren van de Goddelijkheid in onszelf als mens. De Graal is heilig door haar inhoud, namelijk het hogere Zelf van de mens en zijn of haar meest essentiële aspect, de Christusenergie. De Graal en haar inhoud worden vaak gezien als iets buiten ons. Iets dat we zelf niet in ons zouden hebben, dat we elders zouden moeten zoeken en waarvoor we afhankelijk zouden zijn van Jezus om het zelf te kunnen ontvangen. Maar Jezus heeft het juist voor ons als mens mogelijkheid gemaakt, dat wij het Christusbewustzijn in onszelf kunnen gaan ervaren, als wij ons zelf verlossen van de beperkingen van ons ego door onze ego-krachten te laten leiden door ons hogere Zelf.

De legenden en de zoektocht naar de Heilige Graal komen uit een tijd dat de mens niet bewust in contact was met zijn of haar ware Zelf of ofwel de Goddelijkheid in onszelf. Dat gaf ons vaak een diep gevoel van gemis en heimwee naar onze eigen essentie. Zij vormen ook een reflectie van de ontkenning van onze ware diepste essentie. Want wij zijn zelf de Heilige Graal! Wij als goddelijke wezens in geïncarneerde vorm zijn zelf de Graal en haar inhoud. Het bloed van Jezus symboliseert onze spirituele essentie, ons hogere Zelf, die een fysieke vorm heeft aangenomen op aarde. Onze vier aardse lichamen (fysiek, energetisch, emotioneel en psychisch) vormen een beker voor het incarneren van ons Hogere Zelf.

De schakel in dit proces is het Christusbewustzijn in ons hart, dat deel uitmaakt van ons hogere Zelf. Deze onvoorwaardelijke liefde in ons hart maakt de verbinding tussen ons Hogere Zelf, het deel van onszelf dat zich volledig bewust is van zijn of haar Goddelijkheid, en onze vier Aardse lichamen. We zijn op zoek naar het Christusbewustzijn in ons hart, dat wil zeggen, naar de volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van wie we als Goddelijk wezen in al onze menselijke facetten zijn.

Naarmate we onszelf meer accepteren en liefhebben, kan ons hogere Zelf dieper incarneren en kunnen we als mens onze Goddelijkheid steeds meer ervaren. Jij bent de enige die je Heilige Graal opnieuw kan ontdekken en deze innerlijke schat kan herwaarderen. Wat je zo vurig buiten jezelf hebt gezocht, bevindt zich in je eigen hart. Het is een reflectie van de afstand die men van zijn of haar eigen Goddelijkheid heeft genomen.

Er wordt ook gezegd dat de baarmoeder van Maria Magdalena de Heilige Graal is geweest die het bloed van Jezus, zijn nageslacht heeft ontvangen. Een vrouw ontvangt de essentie van de man in de vorm van zijn zaad en als de conceptie plaatsvindt, is de baarmoeder de plek waar de prille momenten van het incarnatieproces zich manifesteren. De vrouw en in het bijzonder haar baarmoeder fungeren als een beker waar de ziel en het hogere Zelf van het kind zijn of haar eigen Graal creëren. De zwangere vrouw leent al haar fysieke en energetische lichamen aan haar vrucht en in dat opzicht kun je zeggen dat ze haar eigen Graal aan het kind leent tot deze zijn of haar eigen Graal heeft gemaakt. Dat proces duurt zo’n 21 jaar tot het kind, de mens in wording, zijn of haar eigen geïncarneerde vorm als volwassene heeft aangenomen.

Dit vermogen om als ontvanger van een ander menselijk leven te fungeren heeft gemaakt dat vrouwen zich op een natuurlijke manier verbonden voelen met de Heilige Graal, dat wil zeggen met het incarnatieproces van de mens. Dit appelleert ook aan de vrouwelijke spiritualiteit waarbinnen het materiële leven op Aarde ook als Goddelijk wordt gezien en als heilig gewaardeerd wordt. Deze spirituele weg stelt ons in staat om onszelf volledig te waarderen en niet alleen onze niet-Aardse aspecten als heilig te beschouwen. Het gegeven dat er in de loop van de eeuwen voor de Heilige Graal zo veel belangstelling is geweest en nog steeds is, wijst op de diepe menselijke behoefte om de heiligheid van het Aardse leven, de vrouwelijke weg voor spirituele ontwikkeling en het leven op Aarde vanuit het hart met onvoorwaardelijke liefde volledig te omarmen en te beleven.

Maria Magdalena heeft als vrouw het incarnatieproces van haar kinderen bewust meegemaakt en samen met Jezus als kanaal gefungeerd om de Christusenergie in het hart van de mens en op Aarde te mogen activeren. Toch gaat de symboliek van de Graal dus verder dan Jezus en Maria Magdalena. Zij staan voor symbool voor het ervaren en gaan vormgeven van onze eigen Goddelijkheid als mens op Aarde.

Mystieke Scholing, de zoektocht naar het Zelf.