GOEDE VRIJDAG

Goede Vrijdag, een dag om stil te staan bij wat zich zo lang geleden afspeelde op de Berg Golgotha. Toen de mens Jezus, zoon van Jozef, die 3 jaar lang de Christusenergie, de Heilige Geest had gedragen deze Geestkracht teruggaf aan de Hemel. Tegelijkertijd gaf hij deze Geestkracht via zijn bloed  aan de Aarde, waardoor de mensheid de mogelijkheid kreeg om zich te bevrijden van zelfzuchtige krachten en naar een hoger bewustzijnsniveau te groeien.         
Sindsdien is ons de mogelijkheid geschonken om dezelfde, innerlijke leerweg te volgen die Jezus heeft gevolgd als ons inspirerende voorbeeld. Om het Christus bewustzijn in ons zelf te vinden en te ontsteken, om in onszelf en om ons heen in Liefde te laten schijnen. Onze eigen innerlijke kruistocht om de leiding over onszelf en over ons leven over te dragen aan ons hogere Zelf, in verbinding met God. Een weg van sterven van het ego, een inwijdingsweg waarbij de Geest nooit sterft, enkel overgaat naar een hoger bewustzijnsniveau.

Jezus’ persoonlijkheid, zijn menselijke “jasje” is” gestorven om deze weg voor ons vrij te maken.  Slechts weinigen vergezelden hem op zijn laatste, zware weg en bleven bij hem tot aan het einde. Een hele weg om te gaan als mens, een transformatie  van egobewustzijn en macht naar hartgedragen bewustzijn en liefde. Slechts weinigen die ook nu deze weg echt verkiezen te gaan.
De weg van overgave, van “Niet mijn wil maar uw Wil geschiede”.