Het ongekende

Echte harmonie kan nooit bereikt worden zonder het ongekende. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan is kan die harmonie er wel zijn, maar het is afhankelijk van iets, en als waar die harmonie afhankelijk van is verdwijnt is ook de harmonie verdwenen.
Het ongekende is van een totaal andere orde. Maar dat ongekende is niet een leeg iets het is juist heel vol, vol bewustzijn, licht en vol liefde. Maar het ego kan ons daar niet brengen. Pas als de persoonlijkheid zich opent voor dat ongekende is wezenlijke verandering, innerlijke transformatie mogelijk. Het ongekende kunnen we alleen leren kennen in onszelf.

Bron: De Transformatie Leergang