Privé: Overvloed ervaren in je leven

Om overvloed te ervaren in je leven heb je zowel spirituele als aardse vaardigheden nodig. Aardse vaardigheden hebben te maken met het begrijpen van de maatschappelijke spelregels rondom geld en daarmee op een kundige manier te kunnen omgaan. Deze aspecten kunnen worden bezield door de spirituele dimensie. Vertrouwen en overgave staan hierbij centraal. Ook het creatief benutten van mogelijkheden is een stimulerende factor. Uiteindelijk is overvloed een staat van bewust-zijn waarbij je openstaat voor de stroom van het leven en alles dat zich daarin aandient ervan uitgaande dat er genoeg is voor iedereen.

Als we worden geïnspireerd door onze innerlijke roeping, de activiteit waarmee we het meeste vervulling vinden,  komen we direct in contact met onze diepste essentie. Het vervullen van deze roeping veroorzaakt een stroom van geld, die vanuit de materie dit proces ondersteunt en met de aarde verbindt. Deze stroom van vervulling en van geld ervaren we vaak als succes. Dit proces en succes werkt ook inspirerend op anderen, omdat het in hun hart resoneert.

Overvloed ontwikkelen

Als je je hierin wilt ontwikkelen kun je aan je eigen innerlijke kwaliteiten werken en aandacht besteden aan:

  • Vertrouwen in je eigen goddelijke aard, je diepste essentie
  • De spirituele dimensie herkennen in aardse gebeurtenissen
  • Overgave aan de stroom van het levende dat door je heen stroomt

Dit laatste betekent dat je zelf alles doet om iets dat je graag wilt te realiseren, maar je tegelijkertijd ook overgeeft aan het kosmische plan. Je vertrouwt er dan op dat jouw activiteit en het resultaat ervan de perfecte plaats in dat grotere plan zullen krijgen. Dat het ook optimaal bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van jezelf en anderen.  Optimaal vanuit het perspectief van bewustzijnsontwikkeling. Dit is de enige vorm van winst die je vanuit de aardse dimensie bij het overgaan naar de spirituele dimensie met je meeneemt. Dit soort win-win situaties zie je ook terug in maatschappelijk verantwoord ondernemen, ze zijn gebaseerd op het vrouwelijke principe van overvloed. Namelijk dat er genoeg is voor iedereen.

Bron: Verdiepings Leergang Mystieke Scholing