Privé: Transformatie en angst

Angst is een veel voorkomend en noodzakelijk onderdeel van het transformatieproces van een ego- naar een hartgedragen bewustzijn. Zonder angst zou het niet mogelijk zijn om iets nieuws te onderzoeken en te ervaren en is transformatie dus ook niet mogelijk. Angst geeft de grens aan tussen wat wel en wat niet veilig en vertrouwd  voelt. Voorbij de grens van het vertrouwde ligt iets nieuws dat je nu (nog) niet begrijpt of nog niet ervaren hebt of waar een ervaring uit het verleden aan is gekoppeld die aan het licht wil komen in onszelf. Als je op die manier naar angst zou kunnen kijken, als een overgang naar het nieuwe en onbekende, dan kun je oordeel erover misschien loslaten. Angst kan dan zelfs de potentie van vreugde in zich meedragen omdat in angst de belofte schuilgaat van een nieuw te ontdekken gebied in je geest, een nieuwe plek waar jij je licht op kunt laten schijnen.

Vertrouw je angst, beschouw het als iets dat jouw licht oproept, en realiseer je dat jij dat licht, dat bewustzijn bent! Als er zich een situatie in je leven voordoet die angst oproept kun je het licht van je bewustzijn op de angst laten schijnen. De angst zal daardoor niet gelijk verdwijnen, maar als je angst niet als een negatieve energie ziet, kun je wellicht wat meer ontspannen  en  jezelf openstellen voor de mogelijkheid dat er een schat in verborgen ligt.  Een nieuw te ontdekken gebied en nieuwe mogelijkheden in jezelf.

Bron: De Transformatie Leergang.
Nu ook online te volgen!