Numerologie:mystieke betekenis van het getal 9

In de overgang naar het Aquariustijdperk worden steeds meer mensen zich bewust van het Goddelijke- of Kosmische Plan en hoe zij zich daar als persoon toe verhouden aan de hand van hun levenslessen en levensdoel. Dat maakt het bestuderen van onze persoonlijke getallen ook zo waardevol.

In de Bijbel
In de Bijbel draagt het raadselachtige boek Job als grondtoon het getal 9. Spiritueel geïnterpreteerd is dit het verhaal van een ziel die door middel van moeilijke, materiële ervaringen en opofferingen groeit in bewustzijn door uit te leren stijgen boven de beperkende, aardse omstandigheden en zo te groeien naar innerlijke wijsheid en vrijheid van geest. In het boek Daniel kunnen we lezen hoe deze profeet gebeurtenissen uit het verleden “ziet” en door zijn ingewijde wijsheid relateert aan dingen die nog moesten gaan komen en daardoor een “ziener” werd die ook kon schouwen in de geestelijke wereld.

De Kluizenaar
Deze kosmische wijsheid werd toegeschreven aan het getal 9. In de Tarot is de kaart van het getal 9 een kluizenaar, omhuld door een grijze mantel, leunend op een staf terwijl hij een half verborgen lamp bij zich draagt. Als het licht (het bewustzijn) voluit gaat stralen, onthult het de mantel als de naadloze mantel van de wijze meester, die zich omkeert om anderen de weg te wijzen met zijn licht.

Universele Liefde
De negen zaligsprekingen in de Bergrede van Jezus, die een voltooide cyclus aanduiden, geven de essentie van het Nieuwe Testament weer door aan te geven dat de grootste kracht in het universum de Liefde is. In het negende uur zei Jezus aan het kruis: “Het is volbracht”. Het getal negen is verbonden met universele Liefde, voltooiing en inwijding.

Bron: Numerologie boek

Meer over getallen

Jouw persoonlijke getallen weten?