Privé: Overvloed ervaren in je leven

Om overvloed te ervaren in je leven heb je zowel spirituele als aardse vaardigheden nodig. Aardse vaardigheden hebben te maken met het begrijpen van de maatschappelijke spelregels, het vormgeven van je leven en het verkrijgen van geld en daarmee praktisch kunnen omgaan. Deze aspecten kunnen worden bezield door je spirituele essentie. Vertrouwen en overgave aan de leiding van je hogere Zelf staan hierbij centraal. Vanuit dit vertrouwen en de overgave gaat creatieve energie stromen, omdat je niet langer zelf probeert resultaten af te dwingen, en je ego tussen jou en de stroom plaatst. Je laat je persoonlijke wil los en er ontstaat ruimte voor het aantrekken van die mogelijkheden die perfect passen bij jouw diepste verlangen, de roep van je ziel.

Als we worden geïnspireerd door onze innerlijke roeping, de activiteit waarmee we het meeste vervulling vinden, waarbij ons hart het meest geraakt wordt, komen we direct in contact met onze innerlijke essentie. Het vervullen van deze roeping veroorzaakt een stroom van mogelijkheden, die vanuit de materie dit proces ondersteunt en met de aarde verbindt. Deze stroom van vervulling en van geld ervaren we vaak als succes. Dit werkt ook inspirerend op anderen, omdat het in hun hart resoneert. Als ze hiervoor openstaan, kunnen ze deze innerlijke kwaliteit herkennen en in zichzelf oproepen, mits ze ook de ander dit succes gunnen.

Overvloed ontwikkelen

Als je je hierin wilt ontwikkelen kun je aan je eigen innerlijke kwaliteiten werken en aandacht besteden aan de aspecten waar we al mee bezig zijn geweest in deze leergang:

  • Vertrouwen in de leiding van je hogere Zelf
  • De spirituele dimensie herkennen in aardse gebeurtenissen
  • Vertrouwen in je essentie van goddelijke Liefde
  • Vertrouwen in je onsterfelijkheid
  • Overgave aan het ‘goddelijke spel op Aarde’

Dit laatste betekent dat je zelf alles doet om iets dat je graag wilt te realiseren vanuit de roep van je ziel, maar je tegelijkertijd ook overgeeft aan het goddelijke Plan ofwel de blauwdruk van je ziel. Je vertrouwt er dan op dat jouw werk of handelen en het resultaat ervan de perfect passende plaats in dat grotere plan zullen krijgen. Dat het ook optimaal bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van jezelf en die van anderen. Optimaal vanuit het perspectief van bewustzijnsontwikkeling. Dit is de enige vorm van ‘winst’ die je vanuit de aardse dimensie bij het overgaan naar de spirituele dimensie met je meeneemt.  Een blijvende ‘winst’, gebaseerd op het vrouwelijke principe van overvloed. Het weten dat er meer dan genoeg is voor iedereen.

Bron: Transformatie Leergang

Meer over Transformatie

Transformatie en angst

Werken met hart en ziel