Privé: GOEDE VRIJDAG EN HET AQUARIUSTIJDPERK

Goede Vrijdag, een dag om stil te staan bij wat zich zo lang geleden afspeelde op de Berg Golgotha. Toen de mens Jezus, zoon van Jozef, die drie jaar lang de Christusenergie, de Heilige Geest had gedragen deze Geestkracht teruggaf aan de Hemel. Tegelijkertijd gaf hij deze Geestkracht via zijn bloed  aan de Aarde, waardoor de mensheid de mogelijkheid kreeg om zich te bevrijden van zelfzuchtige krachten en naar een hoger bewustzijnsniveau te groeien.  De esoterische traditie geeft aan dat iets wat op aarde gebeuren gaat, altijd eerst plaats vindt in de geestelijke wereld. Het moet eerst daar gebeuren en dan kan het op aarde gebeuren.
Toen, 2000 jaar geleden op Goede Vrijdag, is de terugweg naar het Licht, naar de geestelijke wereld,  open gegaan.  Nu, 2000 jaar later, is het zover dat we dat als individuele mens en als mensheid kunnen gaan realiseren, deze weg kunnen gaan volgen. Dat is het grote mysterie van deze nieuwe tijd, de overgangstijd naar het Aquariustijdperk. We mogen gaan ervaren hoe het Christusbewustzijn in ons tot leven komt, ons bezielen gaat en ons brengt tot een innerlijke transformatie, die we handen en voeten kunnen geven in de stoffelijke wereld. 
Ons is toen de mogelijkheid geschonken om dezelfde, innerlijke leerweg te volgen die Jezus heeft gevolgd en ons heeft voorgeleefd als inspiratiebron. Maar is is ruim 2000 jaar voorbij gegaan, waarin we vooral onze mentale vermogens hebben ontwikkeld en de verbinding met de aarde is versterkt voor de meeste mensen. Nu is het echter de tijd, om al tijdens ons leven het Christusbewustzijn in ons zelf te vinden en te ontsteken, om in onszelf en door onszelf heen de liefde te laten schijnen. Om de verbinding met de Hemel weer te versterken. Dit is een bijzondere tijd,  waarin het Christusbewustzijn geboren wil worden in onszelf, waardoor  de hoge kracht van de Geest in ons geboren wordt. Dat is ook de grote uitdaging van het Aquariustijdperk,  voor iedere mens en op den duur de gehele mensheid; om weer in eenheid en compassie te gaan leven met alle wezens op deze Aarde. Daardoor groeien we met z’n allen naar de vijfde dimensie van Liefde en Wijsheid. 

Als we daarvoor kiezen als individuele mens wordt ons hoger Zelf als een kracht werkzaam in ons en gaat het ons leiden op onze levensweg. Dit is onze eigen innerlijke kruistocht om de leiding over onszelf en over ons leven over te dragen aan ons hogere Zelf, in verbinding met God of de universele liefde. Een inwijdingsweg van sterven van het ego waarbij de Geest  overgaat naar steeds hogere niveaus van bewustzijn.
Meer over het Aquariustijdperk