De spirituele betekenis van Hemelvaart

Tijdens Hemelvaart reist de ziel van de Aarde naar de Hemel, naar zijn of haar geestelijke bewustzijn. Tijdens Pinksteren daalt de hogere Geestkracht af naar het aardse niveau. Beide bewegingen vormen een complete cyclus van heelwording van de spirituele en de aardse essentie in de schepping. Dit proces vindt op microkosmisch niveau ook in onszelf plaats. Het brengt ons in contact met de eenheid die we ten diepste zelf zijn.

Zo worden we ons bewust van het één zijn van onze aardse- en spirituele niveaus van bestaan. Als het absolute (Hemelse) en het relatieve (Aardse) bij elkaar komen  brengt ons dat als mens een nieuw niveau van bewustzijn. Dat nieuwe eenheidsbewustzijn geeft ons ook mogelijkheden om los te komen van de angst om zaken te verliezen, om verlaten te worden en om te sterven. Als we in wezen één zijn, kunnen we immers niets verliezen, ook al ervaren we dat vaak anders.

Loslaten van angsten in de dualiteit

Deze angsten bepalen vaak ons gedrag, onze emoties en ons gevoel. Ze vormen illusies die er vaak voor zorgen dat we niet volledig in de stroom van het leven raken of volledig in contact met ons hogere Zelf komen. Ze verstoren ook de stroom van liefde in ons hart en in onze relaties. Zo dragen deze angsten bij aan onzekerheid, zelfverwijt en minderwaardigheidsgevoelens.

De illusies van tijd en ruimte waar we op aarde in leven, geven ons via onze zintuigen en ons zenuwstelsel een schijnbare indruk van afgescheidenheid. Daardoor hebben we het gevoel dat we in de loop der tijd zaken of mensen hebben verloren en anderen weer kunnen gaan verliezen. We hebben dan de neiging om ons juist te gaan vastklampen aan dingen of mensen, vanuit die angst voor verlies.

Het besef dat geestelijk gezien verlies niet mogelijk is, geeft ons vrijheid. Loslaten van mensen betekent niet dat contact nooit meer mogelijk zal zijn, het wordt misschien op een andere wijze voortgezet. Als het voor onze ontwikkeling nodig is om contact te hebben met bepaalde situaties, mensen of omstandigheden blijven deze voor ons toegankelijk. Als ze voor onze ontwikkeling niet meer nodig zijn, nemen we afstand en krijgen we contact met andere levensomstandigheden, die nieuwe mogelijkheden bieden voor ons ontwikkelingsproces op Aarde.

Vertrouwen en overgave

In de Transformatie Leergang hebben we al gesproken over vertrouwen, overgave en innerlijk weten. Deze elementen zijn verbonden met onze ziel en nodig om onze angsten langzamerhand te kunnen gaan loslaten. Als we onze angsten kunnen loslaten en vertrouwen hebben in onze eigen essentie in verbinding met hogere Geestkracht, komen we in contact met de eenheid en de liefde die we ook als mens in werkelijkheid zijn. Dit bewustzijn noemen we ook wel het Christusbewustzijn, dat kan ontwaken in onszelf, als mens op deze planeet Aarde.

Deze eenheid en liefde kunnen we ervaren via ons hartchakra. Door ons hart te openen en de onvoorwaardelijke liefde steeds meer toe te laten, gaan we steeds vrijer leven. Dit geeft een diepe vrede in ons hart, omdat het gevoel van afgescheidenheid en eenzaamheid langzaam oplost. Zo maken we ook de weg vrij in onszelf om de verbinding met onze ziel en hogere Geestkracht steeds sterker te gaan ervaren. Dan zijn we all-een.

Bron: Leergang Mystieke Scholing

@Marleen van Wegberg