Echte intimiteit en eenheidsbewustzijn

Echte intimiteit ontstaat wanneer je hart zich volledig opent en je je veilig voelt om de diepste verborgen, meest geheime delen van je ziel, haar ultieme waarheid, te delen met een ander. Wanneer het hart zich volledig opent, kan de ziel eindelijk haar volledige waarheid tonen, de hoogste zielsuitdrukking en haar meest wezenlijke kern.

Weerklank
Wanneer een ziel een andere ziel op dat niveau ontmoet, geeft dat een diep gevoel van weerklank in het bestaan en herkenning. Dan betreden zij samen de portalen van oneindigheid en eenheid. Heilige (heel-zijn) intimiteit, begint op ziele-niveau – niet op fysiek niveau zoals vaak wel wordt gedacht.  Op zich is er helemaal niets mis met fysieke intimiteit, maar als je als mens in de fysieke kant van het leven blijft vastzitten door daar te veel waarde aan te hechten, dan verlies je waarschijnlijk wat essentieel is voor de ziel en haar hoogste missie in het leven.

Mystieke huwelijk
Het kan heel vreugdevol zijn maar het is niet  noodzakelijk om je diepste Zelf in een ander mens te herkennen. In wezen is heel-worden een innerlijk proces van samensmelting van ziel en geest, dat zich kan maar niet perse hoeft, te reflecteren in de materiële wereld.

Wanneer de ziel uiteindelijk de hogere Geestkracht innerlijk ontmoet, dan kunnen beiden zich uitbreiden naar de meest heilige tempels van goddelijke Geestkracht – voorbij het tijdelijke, naar Al-dat-is! Dan wordt innerlijk bereikt wat het mystieke huwelijk wordt genoemd, een innerlijke staat van Zijn. Een staat van Eenheidsbewustzijn in onvoorwaardelijke Liefde.

Het is een lang en uitdagend proces dat vele levens in beslag neemt om innerlijke heelheid met de Bron te bereiken. Toch wordt dat in deze dageraad van de Nieuwe Tijd die voor ons ligt, voor steeds meer mensen een wenkend en leidend perspectief in hun leven.

©Marleen van Wegberg

Mystieke Leergang

Meer over het mystieke huwelijk

Meer over tweelingzielen