TRANSFORMATIE IN HET AQUARIUSTIJDPERK

Tot zeer kort geleden was transformatie van het menselijke bewustzijn slechts een mogelijkheid verwezenlijkt door enkelen, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond. Een wijdverbreide bloei van het menselijke bewustzijn vond niet plaats, omdat er nog geen echte noodzaak was. Nu in deze chaotische tijden in overgang naar het Aquariustijdperk zullen meer mensen gaan inzien dat de mensheid nu voor een moeilijke keuze staat: veranderen of sterven. Een groeiend percentage van de mensheid ervaart het opbreken van de oude egoische denkpatronen en het ontluiken van een nieuwe dimensie van het bewustzijn al in zichzelf. Zij beginnen de lessen onder ogen te zien en kiezen er bewust voor om de mystieke weg te gaan als mens midden in de maatschappij, om zich uiteindelijk te kunnen bevrijden van de wereld van schijn en illusie.

We kunnen ons leven leiden vanuit het gewone menselijke perspectief waarin macht en materiële zaken de hoofdrol spelen- óf je kunt beseffen dat je geen macht hoeft te hebben over de buitenwereld, maar dat ze jou de gelegenheid biedt om uitdrukking te geven aan de vreugde en de liefde als essentie van het bestaan. Het gaat in wezen om je bewustzijn en het aanwenden van je vrije wil.

Waar kies jij voor?
Alleen vanuit ieders individuele, menselijke bewustzijn en handelen kan wezenlijke transformatie op mondiaal niveau ontstaan. Alle kleine vonkjes van licht te samen ontsteken het grote Licht, de grote verandering in bewustzijn die nu in dit Aquariustijdperk zo nodig is in de wereld.

Bron