Een brug tussen de Hemel en de Aarde

Als ziel hebben we ons bekleed met een lichaam van vlees en bloed. Een lichaam dat voelt, wat gepaard gaat met emoties en verlangens. Dit lichaam draagt als het ware de ziel op deze planeet Aarde. Het is de bedoeling dat lichaam en ziel samenwerken zodat de ziel kan groeien in bewustzijn door haar aardse ervaringen. Zodat we als mens een brug gaan vormen tussen Hemel en Aarde, tussen de oneindigheid van onze ziel en onze fysieke aanwezigheid op deze planeet in het hier en nu. Dan wordt onze ziel letterlijk van vlees en bloed; ze incarneert in de materie en brengt hier licht. De ziel verlicht de fysieke materie in ons lichaam en dit licht straalt uit om ons heen en kan anderen aanraken en inspireren. Wij handelen dan ook vanuit dit licht en geven letterlijk handen en voeten aan het licht van de Liefde.

Om het samengaan van Hemel en Aarde, van ziel en lichaam goed te laten verlopen, moeten we onze aardse natuur en ons lichaam volledig accepteren, zodat de ziel kan doorstromen in de aardse werkelijkheid. Vaak zijn we bang gemaakt voor onze eigen aardse natuur. Onze spontaniteit, verlangens, begeerten van het lichaam zijn verdacht gemaakt of afgekeurd en het verstand werd verafgood. Onze aardse natuur werd beschouwd als iets dat overwonnen moest worden, zeker in spirituele kringen. Of we hebben fysieke ervaringen meegemaakt die ons een gevoel van onveiligheid gaven, waardoor we zijn ‘gevlucht’ in ons denken als een overlevingsstrategie.  We zijn het gevoel en de verbinding met ons lichaam kwijt geraakt en daardoor ook de verbinding met onszelf.

In deze tijd is het juist de bedoeling dat we gaan samenwerken met de aardse krachten in onszelf. Op die manier kunnen we onszelf krachtiger manifesteren op Aarde, in ons dagelijks leven. Laat het idee los dat de Hemel het hogere vertegenwoordigt en de Aarde het lagere. Sluit vrede met beiden en wees de brug die je bedoeld bent te zijn. Een brug tussen de Hemel en de Aarde.

Bron: Transformatie Leergang