CORONA ALS WAKE UP CALL

Dit is de dageraad van een nieuwe tijd, waarin we kunnen gaan leven vanuit andere innerlijke waarden, vanuit een andere visie. Om te gaan leven vanuit eenheid en liefde in plaats van hebzucht en materiële waarden. Een transformatie tijd die vraagt om het oude los te laten en open te staan voor het nieuwe, dat geboren wil worden. Het is nodig om ons daarvan echt bewust te worden. Om dit Coronavirus te zien als een kosmische ingreep om ons als mensheid wakker te schudden. Een kosmische wake-up call !

Wij bevinden ons als planeet en als mensheid in een immens zuiveringsproces. Een proces om ons te laten inzien dat het niet alleen anders moet, maar ook anders kan. Een ontwaken in ons collectieve bewustzijn dat we duidelijke keuzes moeten maken, om wezenlijke veranderingen te kunnen bewerkstelligen. We kunnen niet op de oude voet verder blijven gaan zonder de planeet, en uiteindelijk ook onszelf als mensheid te vernietigen. Wij zijn een, mensheid, dieren- en plantenrijk en planeet Aarde!
We worden nu als het ware gedwongen door het Corona virus om ons te bezinnen, letterlijk naar binnen te keren. We kunnen niet langer vluchten in uitjes, verre reizen, vluchtige contacten en kortstondige pleziertjes.

Op zich niets mis mee, maar het is niet waar het nu om gaat. Het is niet wat de Aarde nu nodig heeft, en het is niet wat wij als mensen op de lange termijn nodig hebben. Wat dan wel?
Liefde, aandacht voor elkaar, saamhorigheid, betrokkenheid bij elkaar, onze eigen behoeften even aan de kant zetten. Klaar staan voor een ander, leven vanuit mededogen en eenheid. En dat we dat kunnen, dat blijkt nu!

Op zoveel plekken in de wereld wordt de lucht nu helder, kunnen mensen weer schone lucht inademen, in Wuhan fluiten de vogels weer aan een blauwe hemel, in Venetie zwemmen er weer vissen in de kanalen. We hebben weer tijd voor elkaar, waarderen elkaar weer en zijn weer meer in de natuur, staan klaar om te helpen. Kan het niet altijd zo blijven, liefst zonder een dodelijk virus? Kunnen we dit niet vasthouden, elkaar blijven vasthouden, elkaar wakker schudden dat het anders moet en ook kan? Kunnen we het geschenk dat verborgen ligt in deze moeilijke tijd ook zien en ontvangen?

Lang geleden werd door mystici al gezien en opgetekend dat deze tijd zou komen. Niet voor niets hebben wij als mens en als ziel er voor gekozen om hier en nu te zijn. Om bij te dragen, ieder op zijn of haar unieke wijze, aan de grote veranderingen die op handen zijn in het komende Aquariustijdperk.

Lees meer over het Aquariustijdperk