Pinksteren en de Heilige Geest

Tijdens Hemelvaart reist de kosmische ziel van de Aarde naar de Hemel, naar de oorsprong van haar geestelijke bewustzijn. Tijdens Pinksteren daalt de hogere Geestkracht af naar het aardse niveau. Beide bewegingen vormen een complete cyclus van heelwording van de spirituele en de aardse essentie in de schepping. Dit proces vindt op microkosmisch niveau ook in onszelf als individuele mens plaats. Het brengt ons in contact met de eenheid die we ten diepste zelf zijn.

Met Pinksteren worden we herinnerd aan het één zijn van onze aardse- en spirituele niveaus van bestaan. Als het absolute (hemelse) en het relatieve (aardse) bij elkaar komen in onszelf brengt ons dat als mens een nieuw niveau van bewustzijn. Dat nieuwe eenheidsbewustzijn geeft ons ook mogelijkheden om los te komen van de angst om zaken te verliezen, om verlaten te worden en om te sterven. Als we in wezen één zijn, kunnen we immers niets verliezen.

Loslaten van angsten in de dualiteit

De illusies van tijd en ruimte waar we op Aarde in leven, geven ons via onze zintuigen en ons zenuwstelsel een indruk van afgescheidenheid. Daardoor hebben we het gevoel dat we in de loop der tijd zaken of mensen hebben verloren en anderen weer kunnen gaan verliezen. We hebben dan de neiging om ons juist te gaan vastklampen aan dingen, mensen of aan het aardse leven vanuit die angst voor verlies.

Het besef dat geestelijk gezien verlies niet echt mogelijk is, geeft ons ook de vrijheid om los te laten. We laten slechts een vorm los, waarvoor dan een andere vorm in de plaats kan komen. Loslaten van mensen betekent niet dat contact nooit meer mogelijk zal zijn, het wordt misschien op een andere wijze voortgezet. Als het voor onze ontwikkeling nodig is om contact te hebben met bepaalde situaties, mensen of omstandigheden blijven deze voor ons toegankelijk. Als ze voor onze ontwikkeling niet meer nodig zijn, nemen we afstand en krijgen we contact met andere levensomstandigheden, die nieuwe mogelijkheden bieden voor ons ontwikkelingsproces op Aarde, of elders in de Kosmos in een andere vormgeving.

Vertrouwen en overgave

In de Transformatie Leergang hebben we al gesproken over vertrouwen, overgave en innerlijk weten. Deze elementen zijn verbonden met onze ziel en nodig om onze angsten langzamerhand te kunnen gaan loslaten. Als we onze angsten kunnen loslaten en vertrouwen hebben in onze eigen essentie in verbinding met hogere Geestkracht, komen we in contact met de eenheid en de liefde die we ook als mens in werkelijkheid zijn. Dit bewustzijn noemen we ook wel het Christusbewustzijn, dat kan ontwaken in onszelf, als mens op deze planeet Aarde.

Deze eenheid en liefde kunnen we ervaren via ons hartchakra. Door ons hart te openen en de onvoorwaardelijke liefde steeds meer toe te laten, kunnen we steeds vrijer gaan leven, maar ons toch steeds meer verbonden gaan voelen met de Liefde die ons draagt. Dit geeft een diepe vrede in ons hart, omdat het gevoel van afgescheidenheid en eenzaamheid langzaam oplost. Zo maken we ook de weg vrij in onszelf om de verbinding met onze ziel en hogere geestkracht steeds sterker te gaan ervaren.

Pinksteren en de Heilige Geest

Over Jezus wordt gezegd, toen hij het doopsel ontving in het water van de Jordaan, dat men de Heilige Geest over hem zag neerdalen in de vorm van een duif. Vanaf dat moment droeg hij als eerste het Christusbewustzijn als mens op Aarde. De Handelingen der Apostelen vertellen ook dat op de dag van Pinksteren de Heilige Geest neerdaalde in het huis waar alle leerlingen verzameld waren en dat hij zich op ieder van hen neerzette als een vurige tong. Deze neerdaling van de Heilige Geest in een mens is een symbool dat we, onder verschillende vormen, terugvinden in alle spirituele tradities.
Als wordt gezegd dat de Heilige Geest in ons ‘neerdaalt’ betekent dit niet letterlijk dat het een entiteit is buiten onszelf, die naar ons toekomt. Het is ons eigen ‘hogere’ Zelf dat zich in ons openbaart, die goddelijke kwintessens die onze diepste essentie is. 

Zeggen dat een mens de Heilige Geest ontvangt, betekent dat hij ertoe gekomen is de band met zijn eigen geest, met zijn hoger Zelf geheel tot stand te brengen. De Heilige Geest is een kosmisch principe, een zuivere emanatie van de Godheid, en ons hoger Zelf  heeft dezelfde wezenlijke aard, die Liefde en Eenheidsbewustzijn omvat.

Zoals een waterdruppel in de oceaan, zoals een vonk in het vuur, zo zijn wij gemaakt van dezelfde goddelijke kwintessens.

Bron: Leergang Mystieke Scholing

@Marleen van Wegberg