Je hoogste potentie leven in deze tijd

Als je het gevoel hebt verscheurd te worden en tot in je kern geraakt, totaal kwetsbaar en open bent, weet dan dat dit mede het gevolg is van kosmische energieën die vanuit de hoogste zon nu binnenstromen in onze aardse dimensies. Deze kosmische energie stimuleert je om authentiek, waarheidsgetrouw en echt te worden. Overeenkomstig het zaadje dat diep in je ziel is gepland, jouw hoogste potentie!

Karma

Oude herinneringen,  oude patronen, oude karmische relaties kunnen nu weer naar boven komen, om je te helpen heel bewust te kiezen voor het nieuwe dat geboren wil worden, door het oude te doorleven en los te laten.  Het is een tijd van overgave en wedergeboorte, op alle niveaus. Dit proces speelt niet alleen op multidimensionale niveaus maar ook in onze eigen menselijke (fysieke, emotionele, mentale en spirituele) lichamen. Wij zelf en onze relaties worden nu op de proef gesteld. Dat wat niet authentiek en echt is, komt aan het licht in deze overgangstijd naar het Aquariustijdperk. Dat merken we in alles dat nu speelt op deze planeet, in alle chaos en ellende, maar ook in de nieuwe mogelijkheden die daardoor gaan ontstaan.

Samenwerken met de Kosmos

Laat deze kosmische energieën met je samenwerken. Dit doe je  door geen weerstand te bieden, maar te accepteren zoals het is. Het is nu de kunst om mee te gaan met de stroom van het leven, en alles toe te laten, zonder erin weg te zakken. Zoveel ligt al zo lang diep begraven in ons onderbewustzijn en wordt nu omgewoeld, zodat we ons bewust kunnen worden van wat moet worden vrijgegeven. Wat mag worden gezuiverd,  vergeven en losgelaten. Dat is werkelijke heling voor onze ziel, zodat de diepste zielspotentie vrij kan komen. Dan kunnen we bewuste keuzes gaan maken die daarmee in overeenstemming zijn.

Een nieuw begin

Elk einde van iets bevat ook al de zaden van een nieuw begin. We kunnen nu onze collectieve en individuele tuinen wieden om ruimte te maken voor het laten groeien van het oorspronkelijke zaadje dat diep in ons verborgen ligt. De essentiële potentie van ons menszijn op deze planeet.

Laat het nu maar gebeuren, ondanks alle moeite, angst verdriet en weerstand die je misschien voelt. Je hoeft niet precies te weten hoe en wat dat gaat brengen. Juist in deze ruimte en vanuit een schijnbare chaos kan van alles ontstaan. Kan het meest optimale voor jou vorm gaan krijgen. Het mag stapje voor stapje, het heeft geen haast. Alles op zijn eigen tijd en plaats. Datgene waarvoor jij geboren bent mag je nu handen en voeten gaan geven op Aarde. Het leven gaan leven waarvoor jij geboren bent!

Marleen van Wegberg. Holistisch Coach.
Meer over holistische coaching

Holistische themadag