KOSMISCHE WAKE UP CALL

Deze tijd wordt ook wel de ‘dageraad van een Nieuwe Tijd’ genoemd. Een tijd waarin we de gelegenheid krijgen om te gaan leven vanuit andere innerlijke waarden en vanuit een bredere, holistische visie.  Leven vanuit compassie en betrokkenheid bij elkaar in plaats van  egoïstische hebzucht en alleen materiële waarden. Een transformatietijd die vraagt om het oude los te laten en open te staan voor het nieuwe, dat geboren wil worden. Het is nodig om ons daarvan echt bewust te worden. Om het Coronavirus en alles dat zich aan chaos voordoet in deze tijd te zien als een kosmische ingreep om ons als mensheid wakker te schudden dat we zo niet verder kunnen gaan. Een kosmische wake-up call !

Wij bevinden ons als planeet en als mensheid in een immens zuiveringsproces. Een proces om ons te laten inzien dat het niet alleen anders moet, maar ook anders kan. Een ontwaken in ons collectieve bewustzijn dat we duidelijke keuzes moeten maken, om wezenlijke veranderingen te kunnen bewerkstelligen. We kunnen niet op de oude voet verder blijven gaan zonder de planeet, en uiteindelijk ook onszelf als mensheid te vernietigen. Wij zijn een energieveld, mensheid, dieren- en plantenrijk en planeet Aarde!
We worden in deze tijd als het ware gedwongen om ons te bezinnen, letterlijk naar binnen te keren. We kunnen niet langer vluchten in uitjes, verre reizen, vluchtige contacten en kortstondige pleziertjes.

Wij en de Aarde

Het is niet wat de Aarde nu nodig heeft, en het is niet wat wij als mensen op de lange termijn nodig hebben. Wat dan wel? Compassie, aandacht voor elkaar, saamhorigheid, betrokkenheid bij elkaar, onze eigen behoeften even aan de kant zetten. Klaar staan voor een ander, leven vanuit mededogen en eenheid met de gehele schepping. Op zoveel plekken in de wereld wordt de hemel weer helder, kunnen mensen frisse lucht inademen. In Wuhan fluiten de vogels weer aan een blauwe hemel, in Venetië zwemmen vissen eindelijk weer in de rustige kanalen. We hebben weer tijd voor elkaar, waarderen elkaars aanwezigheid, zijn meer betrokken bij de natuur en bij elkaar. Kunnen we dit niet vasthouden, elkaar wakker schudden en laten zien dat het niet alleen anders moet maar ook kán? Kunnen we het geschenk dat verborgen ligt in deze moeilijke tijd zien en ontvangen?

Lang geleden werd door mystici al gezien en opgetekend dat deze tijd zou komen.  Een tijd van beproeving, waarin oude patronen uit de tijd van Atlantis worden herhaald, maar dan op een hogere cirkel van de kosmische spiraal die we als mensheid doormaken op weg naar universeel bewustzijn. Niet voor niets heb jij als mens en als ziel er voor gekozen om hier en nu te zijn! Om bij te kunnen dragen, op jouw unieke wijze, aan de grote veranderingen die de een nieuwe tijd inluiden, het op handen zijn Aquariustijdperk.

Lees meer over het Aquariustijdperk