KOSMISCHE WAKE UP CALL

Deze tijd wordt ook wel de ‘dageraad van een Nieuwe Tijd’ genoemd. Een tijd waarin we de gelegenheid krijgen om te gaan leven vanuit andere innerlijke waarden en vanuit een bredere, holistische visie.  Leven vanuit compassie en betrokkenheid bij elkaar in plaats van  egoïstische hebzucht en alleen materiële waarden. Een transformatietijd die vraagt om het oude los te laten en open te staan voor het nieuwe, dat geboren wil worden. Het is nu nodig om ons daarvan echt bewust te worden. Om alle conflicten en de chaos die zich nu voordoet in deze tijd te zien als een kosmische ingreep om ons als mensheid wakker te schudden dat we zo niet verder kunnen gaan. Een kosmische wake-up call !

Wij bevinden ons als planeet en als mensheid in een immens zuiveringsproces. Een proces om ons te laten inzien dat het niet alleen anders moet, maar ook anders kan. Een ontwaken in ons collectieve bewustzijn dat we duidelijke keuzes moeten maken, om wezenlijke veranderingen te kunnen bewerkstelligen. We kunnen niet op de oude voet verder blijven gaan zonder de planeet, en uiteindelijk ook onszelf als mensheid te vernietigen. Wij zijn een energieveld, mensheid, dieren- en plantenrijk en planeet Aarde!
We worden in deze tijd als het ware gedwongen om ons te bezinnen, letterlijk naar binnen te keren, en onze innerlijke conflicten onder ogen te zien. Zij weerspiegelen zich nu in de buitenwereld en vragen om onze aandacht. Deze tijd biedt ook nieuwe kansen om het nu anders te gaan doen. Vanuit innerlijke waarden als compassie, saamhorigheid en zingeving een andere invulling te gaan geven aan ons bestaan op deze Aarde, die ook wel de planeet van de vrije wil wordt genoemd. Waar kiezen we nu voor als we onze wil ‘bevrijden’ van zelfzucht en het streven naar macht of alleen materiële behoeften? 

Wij en de Aarde

Lang geleden werd door mystici al gezien en opgetekend dat deze tijd zou komen.  Een tijd van beproeving, waarin oude patronen uit de tijd van Atlantis worden herhaald, maar dan op een hogere cirkel van de kosmische spiraal die we als mensheid doormaken op weg naar universeel bewustzijn. Niet voor niets heb jij als mens en als ziel er voor gekozen om hier en nu te zijn! Om bij te kunnen dragen, op jouw unieke wijze, aan de grote veranderingen die de een nieuwe tijd inluiden, het op handen zijn Aquariustijdperk.

Lees meer over het Aquariustijdperk