De Heilige Weken en de Magdalena code

De komende weken tot aan Pasen worden van oudsher ‘de Heilige Weken’ genoemd, maar zijn nu in het bijzonder een zeer helende tijd.
We kunnen in een overgangsperiode naar het Aquariustijdperk in deze weken ervaren dat het Goddelijke Vrouwelijke bezig is met het verbreken van oude zegels, die verankerd en verzegeld zijn in de Vrouwelijke Christus en neergelegd in de Maria Magdalena Code. Nu in deze tijd is de kosmische bedoeling om dit zegel te verbreken, zodat we als mensheid worden bevrijd van een machtstrilling, gerelateerd aan een oude, mannelijke energie, met de bedoeling om te ontwaken in een hoger bewustzijn,  een hogere frequentie van de energetische trilling van eenheid en liefde, ook wel het Christusbewustzijn genoemd.

Spirituele leiding
De spirituele Hiërarchie van Liefde en Wijsheid, onder leiding van de Meesters Jeshua en Maria Magdalena, werkt hierbij samen met die zielen op Aarde die dat wensen en er klaar voor zijn om door een proces van transfiguratie te gaan, een wedergeboorte van het Christusbewustzijn in zichzelf én op de planeet Aarde. Daardoor zijn er nu enorm krachtige energieën werkzaam in het universum. Dat kunnen we als individuele mens ervaren en ook voelen in ons fysieke lichaam en in onze emotionele gesteldheid. We gaan door emotionele golven heen en kunnen zelfs ook fysieke pijn ervaren in dit proces.

Sprong in bewustzijn
Wees niet bang, dit is tijdelijk en alle grote veranderingen op Aarde roepen weerstand en conflict op. Dit is ook nodig om deze grote sprong in bewustzijn te kunnen gaan maken als mensheid. Zonder wrijving geen groei op deze planeet van de vrij wil, die is verbonden met de straal van ‘Harmonie door conflict’.  Het is een belangrijke en noodzakelijke periode in het  ontwakingsproces dat we nu als mensheid, als collectief, maar ook op individueel niveau doormaken. Een diepe transfiguratie naar de hoogste frequentie van Licht en de hoogste uitdrukking van onvoorwaardelijke liefde, het Christusbewustzijn in onszelf, als mens op Aarde.

Als deze kracht volledig in ons ontwaakt, geeft dit nieuwe omstandigheden, een nieuw lichaam en een nieuw leven, in harmonie met het  Kosmische Plan der schepping. Door zowel onze menselijk kanten, onze emoties, weerstand, fysieke ongemakken maar zeker ook onze goddelijke kern volledig te omarmen kunnen we gaan afstemmen en samenvallen met de bron van alles dat bestaat, de universele Liefde.

Ontwaken in de Liefde

Dit is een tijd om rust en stilte te zoeken, om een veel diepere verbinding met onze ziel en met onze innerlijke leiding te gaan ervaren en realiseren. Als je écht zoekt, zal je het verborgen geschenk ontvangen. Als je het vraagt zal het je geschonken worden, door de aanroepende kracht van meditatie en gebed. Het is nu in deze Heilige Weken,  bij uitstek de tijd om ons innerlijke heiligdom, onze innerlijke tempel te zoeken en daarin te verblijven. Zo dragen we bij aan het stabiliseren en integreren van de hoge trilling van het Christusbewustzijn met de lagere trilling van de planeet Aarde, en van ons menselijke lichaam. Zo zijn we als mens en als mensheid op weg naar heelheid, naar het ontwaken in de Liefde, als dragende kracht van de gehele schepping.

In deze tijd worden steeds meer mensen zich hiervan bewust en kiezen zij ervoor om deze trilling in zichzelf vrij te maken door middel van een volledig bewuste verbinding met het hogere Zelf en de Grote Witte Broeder- én Zusterschap van Liefde en Wijsheid. Dan kan ook de vrouwelijke Christustrilling vrijkomen en wordt vrouwelijk leiderschap erkend en gewaardeerd als een onmisbare kracht in de schepping, nodig om tot heelheid en eenheidsbewustzijn te groeien.

©Marleen van Wegberg

Mystieke Leergang