TRANSFORMATIE IN HET AQUARIUSTIJDPERK

Tot voor kort was transformatie van het menselijke bewustzijn slechts een mogelijkheid verwezenlijkt door enkelen, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond. Een wijdverbreide bloei van het menselijke bewustzijn vond niet plaats, omdat er nog geen echte noodzaak was. Nu in deze chaotische overgangstijd naar het Aquariustijdperk  gaan steeds meer mensen inzien dat de mensheid voor een moeilijke keuze staat: veranderen of sterven. Nu in deze tijd is het zeer noodzakelijk dat het menselijke bewustzijn als collectief verandert om te overleven op deze planeet.

De weg voorbereiden 

Een groeiend percentage van de mensheid ervaart het opbreken van de oude, egoische denkpatronen en het ontluiken van een nieuwe dimensie van het bewustzijn al in zichzelf. Deze wegvoorbereiders beginnen de lessen én de unieke kans onder ogen te zien en kiezen er bewust voor om de mystieke weg te gaan als mens midden in de maatschappij, om zich uiteindelijk te kunnen bevrijden van de wereld van schijn en illusie. Om bij te kunnen dragen aan de lang verwachte Nieuwe Tijd, die al heel lang geleden werd voorspeld door mystici en wijsgeren.

Hoe wil je leven? 

We kunnen ons leven leiden vanuit het gewone menselijke perspectief waarin macht en materiële zaken de hoofdrol spelen- óf je kunt beseffen dat je geen macht hoeft te hebben over de buitenwereld, maar dat ze jou de gelegenheid biedt om uitdrukking te geven aan de vreugde en de liefde als essentie van het bestaan. Het gaat in wezen om je bewustzijn en het aanwenden van je vrije wil.

Waar kies jij voor?

Alleen vanuit ieders individuele, menselijke bewustzijn en handelen kan wezenlijke transformatie op mondiaal niveau ontstaan. Alle kleine vonkjes van licht te samen ontsteken het grote Licht, de grote verandering in bewustzijn die in het Aquariustijdperk zo nodig is in de wereld. Je kunt ervoor kiezen om bewust deel te nemen een deze transformatie, en zo een tegenwicht te bieden aan de destructieve krachten die ook van invloed zijn als het Licht toe gaat nemen. Juist nu, in deze chaotische tijden, is het zo van belang om bewuste keuzes te maken die leiden naar meer Liefde en eenheid, in plaats van egoïsme en polariteit. Iedereen kan bijdragen op zijn of haar unieke wijze, en alles begint in jou zelf.

Echte transformatie begint bij jezelf!

Holistische opleiding

 

©Marleen van Wegberg