De Mystieke Roos

De Mystieke Roos is een klassiek en universeel symbool dat staat voor de ontplooiing van de menselijke ziel. Als we als mens zorgdragen voor het zaadje van de geestkracht dat als een kiem in onze ziel is geplant, als we het goed aarden, verzorgen en de nodige aandacht schenken door middel van mediteren en in stilte zijn, we ons op een pad begeven waar het geestelijke zaad kan gaan groeien, dan wordt deze innerlijke groei gesymboliseerd door de mystieke roos.

Deze roos opent zich volledig wanneer je geestelijke wezen tot bloei komt,  als de roos van je ziel al haar blaadjes opent en haar verrukkelijke geur vrijgeeft in het aardse leven. Wanneer je als een roos kunt gaan bloeien, dat wat in jezelf verborgen ligt kunt vrijmaken, dan voldoe je aan het verlangen van het bestaan. Dan heb je aan het aardse bestaan én aan de kosmos die geur teruggegeven die in jou verborgen lag.

In spirituele tradities wordt de Mystieke Roos ook wel de ‘magische roos’  genoemd. Het idee daarbij is, dat je er nog nooit van gedroomd dat je zoveel in je hebt, dat je wezenlijke potentieel zo waardevol is, dat je innerlijk een onuitputtelijke schatkist is. Je kunt het bestaan een miljoen maal zoveel teruggeven als wat het bestaan jou heeft geschonken. Dat is een moment van grote vreugde, niet alleen voor jou zelf maar dat wordt ook zo ervaren in de spirituele dimensies van het bestaan.

De mystieke inwijdingsweg

Mystici zien de mens nooit als het uiteindelijke product van ontwikkeling, maar slechts als een fase op weg naar vervulling. Niet slechts voor onszelf, maar ter vervulling van het kosmische plan voor de schepping. Als mens op Aarde kunnen we volgens de gnostische traditie het kosmische plan gaan herkennen als we onszelf écht leren kennen. Als we op zoek gaan naar ons zelf vinden we ons ware Zelf en leren we de betekenis van het leven kennen. De geheimen van het universum zullen zich dan aan ons onthullen. Zelfontwikkeling leidt tot zelfkennis en vergroot ons  innerlijke weten.

‘Wie zijn eigen aard kent, kent het paradijs’, zei ooit een leerling van Confucius. Als de Mystieke Roos in onszelf tot bloei gaat komen, ontdekken wij de  verborgen schat die diep in de uithoeken van onze ware aard aanwezig is. Deze ontdekkingsreis noemen we ook wel de ‘gnostische inwijdingsweg’. In deze Aquariustijd bewandelen steeds meer mensen het pad der inwijding in de geheimen van het leven en hun eigen wezenlijke aard, de mystieke weg.

Lees meer over inwijding in deze tijd