Indigo-en Kristalmensen in het Aquariustijdperk

Volwassen Indigo’s* zijn op dit moment tussen de vijftig en zeventig jaar oud. Het zijn de late babyboomers, degenen die geboren zijn na de tweede wereldoorlog, met ouders die deze oorlog zelf meegemaakt hebben. Eén ding dat deze generatie kenmerkt is dat hen geleerd werd dat ze een goede opleiding moesten hebben en een ‘goede baan’, zodat ze een respectvol leven zouden hebben zonder geldzorgen. Hun ouders hebben vaak hard gewerkt om hun kinderen naar de universiteit te sturen en wilden dat hum kind tenminste dokter of advocaat werd, bij wijze van spreken.

Hun thema was vaak om een respectvolle persoon te zijn, die alom bewonderd werd om hun handelen en hun professie. Hun bestaan werd gerechtvaardigd op basis van sociaal aanzien, wat betekende dat hun waarde werd bepaald door wat ze deden of hadden. Ze waren en zijn dikwijls bereid om maatschappelijke veranderingen te leiden en de verantwoordelijkheid voor de eerste stappen hierbij op zich te nemen. Het is belangrijk dat Indigovolwassenen gaan beseffen wie ze werkelijk zijn en dat ze zelfvertrouwen gaan ontwikkelen in hun weg en bestemming, wetend dat het (mede) hun taak is de weg te banen voor de Nieuwetijdskinderen, en om openingen in starre machtsstructuren te creëren die mensen aanspoort om anders om te gaan met beperkende machts- en angstculturen.

Leven of overleven? 

Velen probeerden zich in eerste instantie aan te passen aan dat wat als gewenst werd gezien door hun omgeving. Hard werken, ‘goede’ banen zien te bemachtigen en hun geld sparen om door een lange periode van mogelijke werkloosheid of financiële moeilijkheden te gaan. Nu bevinden ze zich ofwel zonder werk of in beroepen die ze niet gepland hadden, waarin ze zich niet happy voelen. Vaak spelen ze ‘het spel van aanzien’ mee of voelen ze zich vanwege gezinsomstandigheden gedwongen om te blijven doen wat ze doen. Sommigen hebben besloten te stoppen met vechten of zichzelf bewijzen en zijn gaan doen wat ze echt willen, zich realiserend dat zij gaven en talenten hebben om met de wereld te delen die misschien niet alom bewonderd of gewaardeerd worden door anderen, maar die niettemin van waarde kunnen zijn.

Maatschappelijke druk

Er is nog steeds een maatschappelijke druk om ons bestaan te rechtvaardigen, of om te overleven, zeker in deze tijd van economische crisis.  In deze overgangstijd besluiten veel mensen nu innerlijk dat ze geen titel, geld of graad nodig hebben om hun bestaan te rechtvaardigen. Of ze dit besluit nu vrijwillig (door hun carrière pad te veranderen) of onvrijwillig (door afvloeiing of werkloosheid en dergelijke) nemen, het maakt deel uit van hun werkelijke natuur om tegen de stroom van het ‘maatschappelijke denken’ in te gaan. Ze moeten dit ervaren zodat ze hun eigen kinderen de vrijheid kunnen geven om te doen en te zijn wat natuurlijk voor hen is, in plaats van wat ze denken dat van hen wordt verwacht.

Veel volwassen Indigo’s beginnen te ontwaken in wie ze zijn en de moed te krijgen om weg te gaan uit situaties die hen niet langer dienen of bevredigen. Als je jezelf herkent als een volwassen Indigo en je je ook zo voelt, weet dat dit een proces van ‘ontwaken’ is waar je nu doorheen gaat. Een innerlijk transformatieproces om te mogen zijn wie je wérkelijk bent, los van alle verwachtingen van anderen of van jezelf.

Kristalmensen

Kristalmensen werden doorgaans wat later geboren. Ze brachten de lichte, gevoelige energie van de hedendaagse Kristalkinderen op de planeet om haar op de komst van deze prachtige, gevoelige kinderen voor te bereiden. Kristalkinderen zijn attent, gevoelig, hoog intuïtief en zeer spiritueel. Hun energie vermengt zich niet goed met dat van de derde dimensie en velen van hen volgen een pad dat hen buiten deze hoofdstroom houdt, omdat de 3d-energie dikwijls moeilijk voor ze te hanteren is. Terwijl Indigovolwassenen vaak rebels en actiegericht zijn, bewegen Kristalmensen zich veel stiller, geduldiger en zijn niet zo extravert als veel Indigo’s, maar niettemin volhardend. Vele Kristalvolwassenen zijn degenen die de spirituele beweging in de jaren ’70 en ’80 begonnen, over onderwerpen schreven waarvan niemand iets afwist of begreep, maar ze volhardden in hun inspanningen, wetend dat anderen uiteindelijk van mening zouden veranderen.

In deze tijd

Kristalvolwassenen hebben vaak problemen met de huidige energetische verschuivingen omdat de energie nu zo gepolariseerd wordt dat ze zich bijna in tweeën gedeeld voelen, niet wetend waar ze hun energie op moeten gaan richten. De oude- of de nieuwe wereld, die in aantocht is. Meer dan anderen voelen ze de veranderende energiestromen, het energetisch loslaten van oude patronen van macht en onderdrukking waar de mensheid doorheen gaat in deze Aquariustijd. Omdat ze zo invoelend en meebewegend zijn moeten waakzaam zijn om geen deel te worden van de gekte en chaos die we in deze tijd ervaren.

Voor veel Kristalvolwassenen is een harde ondernemingsomgeving te vermoeiend en beperkend, dus zoeken ze andere manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Omdat velen hun levenspad nog niet gevonden hebben worstelen ze ermee om positief te blijven in een maatschappij die materieel succes boven alles waardeert.

Aarden en beschermen

De sleutel voor Kristalvolwassenen om met de nieuwe energie te werken, is zich erop te concentreren om geaard te blijven en de chaos in de wereld niet hun eigen energie te laten schenden. Eén van hun gaven is empathie, maar dit moet getemperd worden met een bepaalde ‘afstand  nemen’ om zichzelf te beschermen en geen verantwoordelijkheden of gevoelens van anderen over te nemen. Anders kunnen ze het gevoel  dat ze zichzelf verliezen en letterlijk in een soort energetische leegte ‘drijven’.

Kristalvolwassenen, die vaak ook Kristalkinderen krijgen, kunnen met hun kinderen leren samenwerken, omdat deze kinderen heel gevoelig zullen zijn voor onzekerheid en het precies aanvoelen worden wanneer hun ouders niet geaard en uit balans zijn. Kristalkinderen zijn hier om de energie van de mensen en de planeet te helen maar moeten ook leren hoe ze energetische verschuivingen kunnen hanteren. Ze kunnen ons veel over healing leren en een opmerkelijk vermogen om geconcentreerd te blijven op hun gaven en hun ware Zelf, zelfs in te midden van chaos en stress.

Acceptatie en ontwikkeling

Voor Kristalmensen, maar eigenlijk voor iedereen in deze overgangstijd,  is het van belang om om niet verstrikt te raken in ‘ik haat waar ik nu ben’, de weerstand of in polariteiten. Kijk naar wat er wel is, naar je mogelijkheden en wat je kunt bijdragen om werkelijk verandering mogelijk te maken. Gebruik deze tijd om te ontdekken wie je werkelijk bent en wat je echt wilt in je leven.  Werk niet tegen, accepteer de situatie zoals die nu is, maar stel ook je intentie om het anders te willen, meer zoals het bij jou past. Dan maak je innerlijk de weg vrij voor verandering. Je hebt vele gaven en talenten die je kunt ontwikkelen en een drang en passie om te gaan voor waar je in gelooft. Dat heeft rust, tijd en aandacht nodig.

Als je de behoefte voelt om te beginnen met schrijven, creatief bezig te zijn of jezelf  geestelijk te ontwikkelen, vertrouw dan op dat gevoel. Alles wat je aandacht en concentratie trekt is iets wat je op dit moment nodig hebt en dat je zal helpen toelaten dat de nieuwe energie door je stroomt en dat je niet de oude angst- en machtspatronen vasthoudt. Volg je intuïtie, wees in balans en let op de kinderen die je helpen om hiermee om te gaan. Dan zal je sterker door huidige energetische verschuiving heen komen, met meer zelfvertrouwen en in staat zijn je gaven uit te drukken in deze wereld. Dit is je werkelijke kracht; gebruik het om stap voor stap te creëren wat je wenst en deel je innerlijke gaven met de wereld, om gezamenlijk te groeien naar meer eenheid en compassie in de wereld. Dat is je werkelijke levensbestemming in deze tijd!

©Marleen van Wegberg

*De benaming ‘Indigomensen’ slaat op de blauwe tinten die vaak in de aura’s van deze personen te zien is, variërend van diep indigoblauw tot aan lichter paarsblauw en turkoois. Deze kleuren geven een talent voor communicatie, onderwijzen en een bewust te maken verbinding met de geestelijke wereld aan.

**’Kristalmensen’ hebben een hele lichte, vaak wit-gouden energieveld, aangevuld met geel, rose of oranje-achtige ‘sparkles’. Dit geeft hooggevoeligheid,  een talent voor helende activiteiten aan en een natuurlijke verbinding met de geestelijke wereld. Onze aura definieert ons niet, maar geeft wel inzicht in wie we zijn en hoe onze levensenergie gericht is.

Meer ontdekken over wie je bent? 

Menselijke Engelen

Holistische leergangen