De ‘Heilige Weken’ voor Pasen in deze tijd

Deze weken tot aan Pasen worden van oudsher ‘de Heilige Weken‘ genoemd. Ze zijn nu in het bijzonder een zeer confronterende maar helende ( heilige) tijd. In de overgangsperiode naar het Aquariustijdperk is het het energieveld van het ‘Goddelijke Vrouwelijke’ zich aan het bevrijden van oude patronen, die verankerd en verzegeld zijn in de Vrouwelijke Christus en neergelegd in de Maria Magdalena Code. Deze tijd draagt de kosmische bedoeling in zich om de oude patronen te doorbreken met behulp van nieuwe, krachtige vrouwelijke energie, zodat we als mensheid worden bevrijd van (mannelijke) machtstrillingen, met de bedoeling om te ontwaken in een hoger bewustzijn.  Een hogere frequentie van de energetische trilling van Eenheid en universele Liefde, die ook wel het Christusbewustzijn wordt genoemd.

Spirituele leiding

De spirituele Hiërarchie van Liefde en Wijsheid, onder leiding van de Meesters Jeshua (Jezus) en Maria Magdalena, werkt hierbij samen met die zielen op Aarde die dat wensen en er klaar voor zijn om door een proces van transfiguratie te gaan, een wedergeboorte van het Christusbewustzijn in zichzelf én op de planeet Aarde. Daardoor zijn er nu enorm krachtige energieën werkzaam in het universum. Dat kunnen we als individuele mens ervaren en ook voelen in ons lichaam en in onze emotionele gesteldheid. We gaan door heftige emotionele golven heen en kunnen ook fysieke pijn en extreme vermoeidheid ervaren in dit proces.

Sprong in bewustzijn

Wees niet bang, dit is tijdelijk en verbonden met het transformatieproces dat nu plaatsvindt in de hele aardse wereld. Alle grote veranderingen op Aarde roepen weerstand en conflict op. Dit merken we nu zeker in deze chaotische tijd vol oorlogen en andere uitingen van macht(smisbruik). Dat dit nu zo helder wordt is helaas ook nodig om deze grote sprong in bewustzijn te kunnen gaan maken als mensheid. Om eeuwenoude structuren te kunnen gaan doorbreken komen ze nu eerst heel helder aan het licht. Zonder conflict is geen groei en evolutie mogelijk op deze planeet van de vrije wil, die is verbonden met de straal van ‘Harmonie door conflict’.  Door deze wrijvingen komt veel energie vrij voor verandering, net zoals door wrijving vuur kan ontstaan in materiële zin. Dit is een belangrijke en noodzakelijke periode in het  ontwakingsproces dat we nu als mensheid, als collectief, maar ook op individueel niveau doormaken. Een diepe transfiguratie naar de hoogste frequentie van Licht en de hoogste uitdrukking van onvoorwaardelijke liefde, het Christusbewustzijn in onszelf, als mens op Aarde en uiteindelijk in het collectieve energieveld verbonden met deze planeet.

Het Christusbewustzijn in onszelf

Als deze kracht volledig in onszelf als ontwaakt, geeft dit nieuwe omstandigheden, een nieuw lichaam en een nieuw leven, in harmonie met het  Kosmische Plan der schepping. Door zowel onze menselijk kanten, onze emoties, weerstand, fysieke ongemakken maar zeker ook onze goddelijke kern volledig te omarmen kunnen we gaan afstemmen en samenvallen met de bron van alles dat bestaat, de universele Liefde. Door bij onszelf te beginnen, deze kracht wakker te roepen, dragen we ook bij aan de grote verandering op Aarde. Alle verandering begint van binnenuit, in onszelf als mens.

Ontwaken in de Liefde

Deze weken zijn bij uitstek bedoeld tijd om rust en stilte te zoeken, om een veel diepere verbinding met onze ziel en met onze innerlijke leiding te gaan ervaren en realiseren. Als je écht zoekt, zal je het verborgen geschenk ontvangen. Als je het vraagt zal het je geschonken worden, door de aanroepende kracht van meditatie en gebed. Het is nu in deze Heilige Weken,  bij uitstek de tijd om ons innerlijke heiligdom, onze innerlijke tempel te zoeken en daarin te verblijven. Zo dragen we bij aan het stabiliseren en integreren van de hoge trilling van het Christusbewustzijn met de lagere trilling van de planeet Aarde, en van ons menselijke lichaam. Zo zijn we als mens en als mensheid op weg naar heelheid, naar het ontwaken in de Liefde, als dragende kracht van de gehele schepping.

De Grote Witte Broederschap

In deze tijd worden steeds meer mensen zich hiervan bewust en kiezen zij ervoor om deze trilling in zichzelf vrij te maken door middel van een volledig bewuste verbinding met het hogere Zelf en de Grote Witte Broeder- én Zusterschap van Liefde en Wijsheid. Dan kan ook de vrouwelijke Christustrilling vrijkomen en wordt vrouwelijk leiderschap erkend en gewaardeerd als een onmisbare kracht in de schepping, nodig om tot heelheid en eenheidsbewustzijn te groeien.

©Marleen van Wegberg

Holistische opleiding