Holistische coachopleiding

Zoek je verdieping en zingeving in je leven en werkzaamheden?
Deze maand start weer een inspirerende Masterclass Holistisch Coachen, waarin je leert om anderen te coachen vanuit een holistisch perspectief  en levenshouding. Daarbij gaan we uit van een onlosmakelijke verbinding tussen lichaam, geest en persoonlijkheid. Samen vormen ze een eenheid, waarin alle aspecten elkaar beïnvloeden. Anders omgaan met je emoties bijvoorbeeld heeft ook een uitwerking op je fysieke lichaam. Je gedachten transformeren verandert je energieniveau en heeft een uitwerking op je ziel. Zin- en betekenis geven aan gebeurtenissen, levensomstandigheden en aan je leven is hierbij essentieel.
We werken met kleine groepen en zijn CRKBO geregistreerd.
Lees meer: