Numerologie Workshop ‘Heilige Geometrie’
zondag, 13 oktober

Deze inspirerende Numerologie workshop ‘Heilige Geometrie’ is gebaseerd op de oude getallenleer, de Numerologie. De grondlegger van dit mystieke systeem is Pythagoras, de vader van de huidige wiskunde. Maar Pythagoras was in de eerste plaats een mysticus en wijsgeer die in Zuid-Italië een mysterieschool vestigde en daar mystieke wetenschappen doceerde. In die tijd was er nog geen scheiding tussen verstand en intuïtieve ingevingen en was er nog sprake van echte weten-schap. Getallen stelden hoedanigheden voor en cijfers hoeveelheden. Met een diepgaande kennis van de mystieke getallenleer kan je de ritmische voortgang van alle levenscycli leren verstaan.

‘De universele taal  is die van de Heilige Geometrie, universele symbolen en kosmische wiskunde. De kracht van getallen is dat ze een een universele taal weergeven, die van de patronen van de schepping waarop alle rust. Zodra je de onderliggende orde van de Kosmos ontdekt en gaat werken met de wetten die betrekking hebben op het regelen van de energie velden, ga je op galactische niveaus  werken met de universele geest – de hogere geest, het universele bewustzijn. Als deze energie in balans wordt gebracht met het hogere hart – de toepassing van de kracht van de universele liefde- dan ontstaat diepe wijsheid. Zonder liefde bestaat er niets onder de grote centrale zonnen.’

In deze workshop gaan we aan de slag met de Heilige Geometrie zoals Pythagoras die onderwees. Je maakt je persoonlijke diagram voor de verschillende levensfasen waarbij de rechte driehoek van Pythagoras de basis is voor de opbouw van de vierkanten, verbonden met de levensfasen. Voor de interpretatie van de tijdelijke getallen die de energie van je levensfasen aangeven gebruiken we het boek ‘Numerologie, een mystieke reis langs de getallen’.

Je kunt dit  Numerologie boek ook van te voren bestellen om je in te lezen in de beginselen en mystieke achtergrond van de Numerologie.

Kosten workshop: € 75,- pp. incl. uitgebreid Numerologie boek en hand-out. Je ontvangt het boek dan ter plekke.

Wil je het boek eerder ontvangen, dan komen er verzendkosten bij. Heb je het Numerologie boek al, dan zijn de kosten € 55,00.

Tijden: 10.00-13.00 uur. (svp 5 min. eerder aanwezig zijn)
Workshop begeleider: Marleen van Wegberg
Aantal deelnemers: minimaal 6 maximaal 8
Locatie: Romulus 43 Wijk bij Duurstede
Aanmelden: via Contact.
Zelf meenemen: Schrijfmateriaal+ sloffen of dikke sokken

Let op
Maak svp gelijktijdig met je aanmelding het workshopbedrag over! Pas daarna ontvang je een bevestiging van deelname per mail en is je plek gereserveerd. Voor alle helderheid: maak je het bedrag niet gelijk over, dan kunnen we je aanvraag niet honoreren en is er geen plekje voor jou gereserveerd. Er kunnen slechts 9 mensen deelnemen aan deze workshop om ook voldoende persoonlijke aandacht te kunnen geven.