Nieuws

Een nieuw, boeiend boek over de Numerologie komt uit!

De maand augustus zijn wij niet open voor holistische consulten, Spirituele Lifescans en energiewerk. In deze maand wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw, boeiend boek over de Numerologie, de mystieke getallenleer vanaf de oudheid tot de Acquariustijd waarin we nu leven. Dit boek komt eind september uit en wordt ook gebruikt bij de… lees verder

Overvloed ervaren in je leven

Om overvloed te ervaren in je leven heb je zowel spirituele als aardse vaardigheden nodig. Aardse vaardigheden hebben te maken met het begrijpen van de maatschappelijke spelregels rondom geld en daarmee op een kundige manier te kunnen omgaan. Deze aspecten kunnen worden bezield door de spirituele dimensie. Vertrouwen en overgave staan hierbij centraal. Ook het… lees verder

Transformatie en angst

Angst is een veel voorkomend en noodzakelijk onderdeel van het transformatieproces van een ego- naar een hartgedragen bewustzijn. Zonder angst zou het niet mogelijk zijn om iets nieuws te onderzoeken en te ervaren en is transformatie dus ook niet mogelijk. Angst geeft de grens aan tussen wat wel en wat niet veilig en vertrouwd  voelt.… lees verder

Het ongekende

Echte harmonie kan nooit bereikt worden zonder het ongekende. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan is kan die harmonie er wel zijn, maar het is afhankelijk van iets, en als waar die harmonie afhankelijk van is verdwijnt is ook de harmonie verdwenen. Het ongekende is van een totaal andere orde. Maar dat ongekende is niet een… lees verder

Relaties als spiegels

Onze relaties met anderen geven ons de duidelijkste voorbeelden van wat onze overtuigingen werkelijk zijn. Het zijn als het ware de spiegels van onze gedachten, emoties en diepste angsten. Ze geven ons de kans om onszelf van alle kanten te bekijken. Ongeacht wat de spiegels ons leren, in de omgang met anderen worden ze de… lees verder

De symboliek van Hemelvaart en Pinksteren

In de bijzondere periode tussen Hemelvaart en Pinksteren kunnen we een verdere integratie van onze aardse en spirituele lichamen ervaren. Tijdens Hemelvaart reist de ziel van de Aarde naar de Hemel, naar zijn of haar goddelijke bewustzijn. Tijdens Pinksteren daalt de hogere Geestkracht af naar het aardse niveau. Beide bewegingen vormen een complete cyclus van eenwording van… lees verder

Pinksteren en de Heilige Geest

“Waak, want je kent noch de dag, noch het uur’, zei Jezus op het einde van de parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden, die wachtten op het bezoek van de Echtgenoot. Wat heeft deze uitspraak te maken met Pinksteren? Waken betekent hier niet: niet slapen, maar waakzaam blijven, want men weet… lees verder

GOEDE VRIJDAG

Goede Vrijdag, een dag om stil te staan bij wat zich zo lang geleden afspeelde op de Berg Golgotha. Toen de mens Jezus, zoon van Jozef, die 3 jaar lang de Christusenergie, de Heilige Geest had gedragen deze Geestkracht teruggaf aan de Hemel. Tegelijkertijd gaf hij deze Geestkracht via zijn bloed  aan de Aarde, waardoor de mensheid… lees verder

Balans in relaties

Geen mens leeft alleen, we hebben allemaal relaties met anderen. Al onze relaties hebben een eigen kleur en betekenis voor ons en vormen te samen het netwerk waarin we leven. In onze relaties kunnen we ons gekoesterd voelen en warmte ervaren, maar we kunnen daarin ook tot in het diepst van ons hart gekwetst worden.… lees verder

Het Licht en de duisternis

Het is 2018!! Een nieuwe jaar in de energie van het meestergetal 11, dat staat voor transformatie, voor de potentie van wezenlijke, structurele verandering en vernieuwing. Er is veel te zien in deze wereld dat onrechtvaardig is, er is oorlog, hongersnood,  ongehoorde zelfverrijking, oceanen die vervuilen en zorgwekkende klimaatsveranderingen. De planeet Aarde als energieveld wordt… lees verder