Nieuws

Numerologieboek met korting tot 1-12-2020

‘Ook als je denkt niets te hebben met rekenen en wiskunde, kan dit boeiende boek een vernieuwde kennismaking zijn met getallen. Want elk getal heeft een eigen, innerlijke betekenis en kan dienen als een bron van informatie en inspiratie. Je kunt getallen zien als een algoritme van de schepping. De getallenleer of numerologie is al… lees verder

De geboorte van de Nieuwe Aarde

De Nieuwe Aarde wordt nu in deze tijd geboren en bevindt zich al in de vijfde dimensie,  om van daaruit verder te evolueren naar het oorspronkelijke Paradijs, zoals het in de Bijbel wordt omschreven. Het tijdperk van de Gouden Eeuw is begonnen en dit proces roept in eerste instantie ook een tegenbeweging op van chaos… lees verder

Medeschepper zijn van een nieuwe wereld

Verandering in de materiële, stoffelijke wereld, en daarmee bedoelen we ook verandering van baan, relatie, huis, et cetera, is altijd een effect van een innerlijk transformatieproces, een verandering in bewustzijn. Als deze bewustzijnstransformatie voltooid is, kan de uiterlijke wereld zich daarnaar gaan voegen. Als die innerlijke transformatie (nog) niet heeft plaatsgevonden en we trachten te… lees verder

Online coaching

Wil jij nu echt met je levensvragen of wens tot verandering aan de slag gaan? Ervaar onze professionele, holistische begeleiding  in je eigen vertrouwde omgeving. Ontdek zo alle mogelijkheden om je leven vorm te geven zoals het bij jou past! Lees meer      

De reis van onze ziel

De meest ware herinnering is die van onze ziel. Een ziel heeft geen verleden, heden noch toekomst.  Zij is niet gebonden aan tijd en ruimte en heeft een eindeloos bewustzijn. Ze registreert eenvoudig alle ervaringen van alle levens en slaat deze op. Als mens kunnen we verbinding maken met deze ervaringen in de vorm van… lees verder

Tijd voor verdieping en zingeving

Dit is een goede periode om met je levensvragen aan de slag te gaan! Hier vind je alles over een holistische levenswijze en over de oude mystieke getallenleer, de Numerologie. Voor inspiratie

2020 Het jaar van de vrouwelijke energie 2020

Het jaar 2020 valt onder de werking van het getal 2 en de verhoogde potentie ervan, het meestergetal 22, met als grondgetal het getal 4. Wat betekenen deze getallen nu voor ons als individuele mens en als mensheid? Kort samengevat geeft dit aan dat de verbinding met onze innerlijke leiding in 2020 extra wordt gestimuleerd.… lees verder

Corona en het zuiveren van karma

Vanuit geestelijk perspectief zijn wij zijn als mensheid aangesteld als rentmeesters en hoeders van de Aarde. De Aarde is ons als mensheid geschonken als planeet om tot hoger bewustzijn te groeien, door middel van het gebruiken van onze vrije wil. Wij mogen het leven op deze planeet en de Aarde zelf dienstbaar maken aan onze… lees verder

PASEN

Wat 2000 jaar geleden plaatsvond heeft nog steeds diepe betekenis voor ons, ook als individuele mens. We kunnen kijken naar de spirituele betekenis van deze gebeurtenis en het wat breder zien dan de betekenis die de kerkelijke instituten en door de eeuwen aan gegeven hebben.  De mystieke betekenis van de kruisiging van Jezus is niet… lees verder

Corona en het Aquariustijdperk

In deze crisistijd is een hoogfrequent energieveld van licht, helderheid, verbondenheid en liefde bezig handen en voeten te krijgen op Aarde, door ons als individuele mens en als mensheid heen. Door de hoge trilling heeft dit veld een zuiverende uitwerking op de mensheid als collectief en op ons als individu. Er wordt iets nieuws geboren… lees verder