Nieuws

De planeet van de vrije wil

Deze planeet Aarde is onze plek om te ervaren en groeien als ziel, vooral omdat dit een plek is waar we onze vrije wil kunnen aanwenden om voor het ene of het andere te kiezen. Wanneer onze wil wordt geleid door ons hart en de liefde, mededogen en zorg voor anderen zijn we in staat om… lees verder

De heilige stad Jeruzalem en het mystieke huwelijk

In de Apocalyps (Griekse naam voor de Openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament) een mysterieboek bij uitstek, wordt op symbolische wijze over ons lichtlichaam gesproken als ‘de heilige stad Jeruzalem’, de stad van de ‘heilige vrede’. Alvorens deze stad zich in ons kan ontvouwen en het mystieke huwelijk kan plaatsvinden, dienen volgens deze mystieke tekst eerst onze aardse kleren gereinigd te… lees verder

Relaties als spiegels

Onze relaties met anderen geven ons de duidelijkste voorbeelden van wat onze innerlijke overtuigingen werkelijk zijn. Het zijn als het ware de spiegels van onze gedachten, emoties en diepste angsten. Ze geven ons de kans om onszelf van alle kanten te bekijken. Ongeacht wat de spiegels ons leren, in de omgang met anderen worden ze de… lees verder

Indigo volwassenen-het bestaan rechtvaardigen

Volwassen Indigo’s* zijn op dit moment tussen de veertig en zestig jaar oud. Het zijn de late baby boomers, degenen die geboren zijn na de tweede wereldoorlog, met ouders die deze oorlog meegemaakt hebben. Eén ding dat deze generatie kenmerkt is dat hen geleerd werd dat ze een opleiding moesten hebben en een goede baan… lees verder

Emoties in onze relaties

Onze relaties worden vaak beheerst door emoties en conflicten. Want in relaties wordt het energetische pijnlichaam dat ieder van ons  heeft aangeraakt door de woorden, reacties, het handelen of juist niet-handelen van anderen. Ons emotionele pijnlichaam is het energieveld dat we (onbewust) in ons leven om ons heen hebben gecreëerd door onze reacties op de handelingen of woorden van anderen. Alle emoties… lees verder

Verleden, heden en toekomst

Iedere ochtend bij het ontwaken kun je tegen jezelf zeggen dat niets zo belangrijk is als deze dag. Want het is “vandaag” dat telt. Op dezelfde wijze als het heden niets anders is dan een gevolg van het verleden, zo is ook de toekomst een verlengstuk van het heden. Verleden, heden en toekomst, alles staat… lees verder

Gronden of aarden ~ het eerste chakra

Gronden is een proces van dynamisch contact met de aarde, met haar vormen, grenzen en beperkingen. Als we niet gegrond zijn, zijn we niet stabiel, we missen ons middelpunt, de grond onder onze voeten en verliezen onszelf in dagdromen of fantasieën. Onze aandacht dwaalt makkelijk af en we lijken niet echt aanwezig te zijn. We… lees verder

Spirituele liefdesrelaties in het Aquariustijdperk

In een spirituele liefdesrelatie leven partners in verbonden vrijheid en in relatie met het goddelijke in zichzelf.  Zijn vrij geworden van identificaties met hun visie, overtuigingen, emoties en onzekerheden. Goddelijke of universele Liefde verbindt alles, maar bindt niet, houdt niet vast.  In een diepgaande, ego-oplossende ziels-relatie overstijgen we de oorspronkelijke splitsing van het mannelijke en… lees verder

Innerlijke vrijheid

Onbewuste overtuigingen worden vaak ten onrechte aangezien voor de waarheid omdat je al je hele leven lang de wereld door de bril van deze overtuigingen bekijkt. Zodra je je bewust wordt van je overtuigingen, verander je je perspectief en zie je dat ze slechts overtuigingen zijn, en niet de waarheid. Dat is de eerste stap… lees verder

Geestelijke betekenis van onthechten

““Onthechting” wordt vaak opgevat als synoniem voor ontbering. Velen menen dat ze zullen sterven als ze zich dingen ontzeggen. En het klopt dat ze zullen sterven: als ze niet hebben begrepen dat onthechting uitsluitend dient om toegang te hebben tot meer verheven regionen om iets beters te verkrijgen, zullen ze sterven. In spirituele zin betekent onthechten het op… lees verder