Nieuws

Het Aquariustijdperk en de eenheid

Dit Aquariustijdperk is in wezen een tijd van grote uitzuivering van alles dat geen liefde is, om naar meer liefde te gaan groeien. Een periode waarin de tijd merkbaar versnelt omdat we naar een hoger bewustzijn, een hoger vibratieniveau van energie toe gaan groeien als we ons bewust gaan worden van de eenheid in de… lees verder

Terug naar de eenheid

“Op deze mystieke reis langs de getallen zijn onze persoonlijke getallen bakens van stralend Licht. Licht is dan niet alleen de weerspiegeling is van hoog bewustzijn maar ook van de universele, onvoorwaardelijke liefde. Het ingewijde bewustzijn in de mystieke betekenis van getallen helpt ons om belemmerende, innerlijke patronen te transformeren naar helpende patronen, waardoor onze… lees verder

Een nieuw meestergetal in het Aquariustijdperk

Er is een beperkt aantal meestergetallen. Een meestergetal wordt, in tegenstelling tot andere getallen, niet gereduceerd tot een enkelvoudig getal. Het geeft de potentie tot het bereiken van meesterschap, leiderschap, hoog bewustzijn en volmaaktheid aan in relatie tot de gebieden waarin het werkzaam is. Ieder meestergetal is energetisch verbonden aan een specifieke vibratie of toon.… lees verder

Wat is het zielsgetal van Michael Jackson?

Klein stukje uit het nieuwe Numerologie boek, over de getallen van Michael Jackson: Zijn zielsgetal is 5: De vijf energie maakte dat Michael heel gevoelig was, nieuwsgierig en perfectionistisch. “Dit getal is verbonden met het leven en de vitaliteit. In essentie is het getal 5 het getal van het leven. Een vijf leeft het leven tot… lees verder

De mystieke aard der getallen

“Centraal in de esoterische leringen vanaf de oudheid tot in het huidige Aquariustijdperk staat de eenheid van alles. De schepping is ontstaan vanuit de eenheid, weergegeven door het getal 1. Alles dat bestaat in de schepping is en blijft verbonden met elkaar en keert ook weer terug naar die oorspronkelijke eenheid. Eenheid  wordt ook wel… lees verder

Overvloed ervaren in je leven

Om overvloed te ervaren in je leven heb je zowel spirituele als aardse vaardigheden nodig. Aardse vaardigheden hebben te maken met het begrijpen van de maatschappelijke spelregels rondom geld en daarmee op een kundige manier te kunnen omgaan. Deze aspecten kunnen worden bezield door de spirituele dimensie. Vertrouwen en overgave staan hierbij centraal. Ook het… lees verder

Transformatie en angst

Angst is een veel voorkomend en noodzakelijk onderdeel van het transformatieproces van een ego- naar een hartgedragen bewustzijn. Zonder angst zou het niet mogelijk zijn om iets nieuws te onderzoeken en te ervaren en is transformatie dus ook niet mogelijk. Angst geeft de grens aan tussen wat wel en wat niet veilig en vertrouwd  voelt.… lees verder

Het ongekende

Echte harmonie kan nooit bereikt worden zonder het ongekende. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan is kan die harmonie er wel zijn, maar het is afhankelijk van iets, en als waar die harmonie afhankelijk van is verdwijnt is ook de harmonie verdwenen. Het ongekende is van een totaal andere orde. Maar dat ongekende is niet een… lees verder

Relaties als spiegels

Onze relaties met anderen geven ons de duidelijkste voorbeelden van wat onze overtuigingen werkelijk zijn. Het zijn als het ware de spiegels van onze gedachten, emoties en diepste angsten. Ze geven ons de kans om onszelf van alle kanten te bekijken. Ongeacht wat de spiegels ons leren, in de omgang met anderen worden ze de… lees verder

De symboliek van Hemelvaart en Pinksteren

In de bijzondere periode tussen Hemelvaart en Pinksteren kunnen we een verdere integratie van onze aardse en spirituele lichamen ervaren. Tijdens Hemelvaart reist de ziel van de Aarde naar de Hemel, naar zijn of haar goddelijke bewustzijn. Tijdens Pinksteren daalt de hogere Geestkracht af naar het aardse niveau. Beide bewegingen vormen een complete cyclus van eenwording van… lees verder