Nieuws

De tijdsgeest van Aquarius

Verborgen kennis wordt  geopenbaard Om meer voeling met en inzicht in de aard en symbolische  werking van getallen te krijgen, is het van belang om aandacht te schenken aan de achtergronden en ontwikkelingen door de tijd heen. In dit voortgaande proces in verschillende beschavingen en tijden, zien we hoe getallen worden geïnterpreteerd en gebruikt om… lees verder

Gedachten zijn immense krachten

Veel mensen zitten voortdurend in hun onbewuste denken gevangen. In de onophoudelijke stroom van gedachten in het dagelijkse leven. Daardoor vervreemden zij van zichzelf en van andere mensen om hen heen. Ze voelen zich eigenlijk nergens meer op hun gemak, zelfs niet bij zichzelf. Ze zijn vaak gespannen en met hun aandacht in het verleden… lees verder

Getallen in de Bijbel

De Bijbel is het allegorische verhaal van de mensheid en haar ervaringen sinds het begin der tijden. In de Bijbel zien we veel getallen voorkomen die meestal heel letterlijk worden geïnterpreteerd, of eigenlijk zou je moeten zeggen dat ze als een cijfer worden geïnterpreteerd, een symbool voor een hoeveelheid. Maar we kunnen ook heel anders kijken… lees verder

Inwijding en eenheid

Alles is een Voor een mysticus is het leven is een mysterie dat geleefd en innerlijk doorleefd moet worden om meer inzicht in zichzelf te verkrijgen. Het wonder van het leven wordt overal geopenbaard, als je kijkt met de ogen van je hart, met de ogen van de Liefde. Daarvoor is als allereerste diepgaande acceptatie… lees verder

Terug naar de Bron

Ziele-energie verpakt in een menselijk jasje, heeft als inherent verlangen terug te willen keren naar de eenheid van waaruit hij oorspronkelijk is geëmaneerd. Op zijn evolutionaire reis heeft de ziel veel ervaren en doorleefd wat hem de mogelijkheid biedt om te groeien in bewustzijn, een steeds hogere trilling van energie te bereiken, waardoor hij langzamerhand… lees verder

Numerologie: de mystieke wetenschap der getallen

Het algoritme van de schepping  De oeroude wetenschap der getallen, de Numerologie, geeft ons de formules die ons inzicht verschaffen in de ordening van het heelal, vanaf het kleinste atoom tot het zonnestelsel, zowel op macrokosmisch als op microkosmisch niveau. Tussen deze twee niveaus vormen getallen sleutels die ons inzicht geven in de evolutie vanaf… lees verder

Numerologie: de betekenis van de getallen van 2019

In 2019 hebben we numerologisch te maken met de invloed van het getal 3. Een universeel getal dat is samengesteld uit de getallen 1 en 2. Het jaar 2019 geeft de volgende som: 2+0+1+9=12; 1+2=3. We zien zo dat het getal 12 onderliggend ook meespeelt bij de totstandkoming van het getal 3. Het getal 3… lees verder

De kleine ster en het Licht- Kerstverhaal

Lang geleden, nog voor het begin van onze jaartelling, was er eens een kleine ster die te midden van duizenden andere sterren aan de hemel stond. Ze was daar al heel lang maar voelde zich verdrietig en alleen want tussen al die andere flonkerende sterren aan de hemel, wist zij niet hoe ze kon stralen in de nacht.… lees verder

Het Goddelijke plan en de negen zaligsprekingen

In de overgang naar het Aquariustijdperk worden steeds meer mensen zich bewust van het Goddelijke- of Kosmische Plan en hoe zij zich daar als persoon toe verhouden aan de hand van hun levenslessen en levensdoel. Dat maakt het bestuderen van onze persoonlijke getallen ook zo waardevol. In de Bijbel draagt het raadselachtige boek Job als… lees verder

Het Christusbewustzijn in het Aquariustijdperk

“Het is in deze Aquariustijd de bedoeling het Christusbewustzijn handen en voeten te gaan geven op Aarde. Om het niet te laten bij verheven idealen en mooie uitspraken maar ook praktisch mee te helpen een nieuwe Aarde te scheppen, waarbij Liefde en eenheid weer het uitgangspunt gaan worden. Dat kan op kleine schaal, gewoon in… lees verder