Nieuws

Numerologie: Meestergetal 11

Het meestergetal 11 is verbonden met spiritualiteit, geestelijk inzicht, openbaring, creativiteit en  intuïtie. Dit getal geeft een groot scheppend potentieel (dubbele 1), sterke mystieke neigingen, grote innerlijke vermogens en aanleg tot leiderschap, vaak een helderziende aanleg. Dit is een dualistisch en geheimzinnig getal (grondgetal is de vrouwelijke 2) dat soms ook excentrieke eigenschappen of uitingen kan… lees verder

Het Aquariustijdperk en de eenheid

Dit Aquariustijdperk is in wezen een tijd van grote uitzuivering van alles dat geen liefde is, om naar meer liefde te gaan groeien. Een periode waarin de tijd merkbaar versnelt omdat we naar een hoger bewustzijn, een hoger vibratieniveau van energie toe gaan groeien als we ons bewust gaan worden van de eenheid in de… lees verder

Terug naar de eenheid

“Op deze mystieke reis langs de getallen zijn onze persoonlijke getallen bakens van stralend Licht. Licht is dan niet alleen de weerspiegeling is van hoog bewustzijn maar ook van de universele, onvoorwaardelijke liefde. Het ingewijde bewustzijn in de mystieke betekenis van getallen helpt ons om belemmerende, innerlijke patronen te transformeren naar helpende patronen, waardoor onze… lees verder

Het meestergetal 55 in het Aquariustijdperk

De traditionele Numerologie kent een beperkt aantal meestergetallen. Een meestergetal wordt, in tegenstelling tot andere getallen, niet gereduceerd tot een enkelvoudig getal. Het geeft de potentie tot het bereiken van meesterschap, leiderschap, hoog bewustzijn en volmaaktheid aan in relatie tot de gebieden waarin het werkzaam is. Ieder meestergetal is energetisch verbonden aan een specifieke vibratie… lees verder

Numerologie: de getallen van Michael Jackson

Klein stukje uit het nieuwe Numerologie boek, over de getallen van Michael Jackson: De vijf energie maakte dat Michael heel gevoelig was, nieuwsgierig, creatief en perfectionistisch. “Dit getal is verbonden met het leven en de vitaliteit. In essentie is het getal 5 het getal van het leven. Een vijf leeft het leven tot op de… lees verder

De mystieke aard der getallen

“Centraal in de esoterische leringen vanaf de oudheid tot in het huidige Aquariustijdperk staat de eenheid van alles. De schepping is ontstaan vanuit de eenheid, weergegeven door het getal 1. Alles dat bestaat in de schepping is en blijft verbonden met elkaar en keert ook weer terug naar die oorspronkelijke eenheid. Eenheid  wordt ook wel… lees verder

Het ongekende

Echte harmonie kan nooit bereikt worden zonder het ongekende. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan is kan die harmonie er wel zijn, maar het is afhankelijk van iets, en als waar die harmonie afhankelijk van is verdwijnt is ook de harmonie verdwenen. Het ongekende is van een totaal andere orde. Maar dat ongekende is niet een… lees verder

Relaties als spiegels

Onze relaties met anderen geven ons de duidelijkste voorbeelden van wat onze overtuigingen werkelijk zijn. Het zijn als het ware de spiegels van onze gedachten, emoties en diepste angsten. Ze geven ons de kans om onszelf van alle kanten te bekijken. Ongeacht wat de spiegels ons leren, in de omgang met anderen worden ze de… lees verder

Pinksteren en de Heilige Geest

“Waak, want je kent noch de dag, noch het uur’, zei Jezus op het einde van de parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden, die wachtten op het bezoek van de Echtgenoot. Wat heeft deze uitspraak te maken met Pinksteren? Waken betekent hier niet: niet slapen, maar waakzaam blijven, want men weet… lees verder

GOEDE VRIJDAG

Goede Vrijdag, een dag om stil te staan bij wat zich zo lang geleden afspeelde op de Berg Golgotha. Toen de mens Jezus, zoon van Jozef, die 3 jaar lang de Christusenergie, de Heilige Geest had gedragen deze Geestkracht teruggaf aan de Hemel. Tegelijkertijd gaf hij deze Geestkracht via zijn bloed  aan de Aarde, waardoor de mensheid… lees verder