Nieuws

Pinksteren en de Heilige Geest

“Waak, want je kent noch de dag, noch het uur’, zei Jezus op het einde van de parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden, die wachtten op het bezoek van de Echtgenoot. Wat heeft deze uitspraak te maken met Pinksteren? Waken betekent hier niet: niet slapen, maar waakzaam blijven, want men weet… lees verder

GOEDE VRIJDAG

Goede Vrijdag, een dag om stil te staan bij wat zich zo lang geleden afspeelde op de Berg Golgotha. Toen de mens Jezus, zoon van Jozef, die 3 jaar lang de Christusenergie, de Heilige Geest had gedragen deze Geestkracht teruggaf aan de Hemel. Tegelijkertijd gaf hij deze Geestkracht via zijn bloed  aan de Aarde, waardoor de mensheid… lees verder

Balans in relaties

Geen mens leeft alleen, we hebben allemaal relaties met anderen. Al onze relaties hebben een eigen kleur en betekenis voor ons en vormen te samen het netwerk waarin we leven. In onze relaties kunnen we ons gekoesterd voelen en warmte ervaren, maar we kunnen daarin ook tot in het diepst van ons hart gekwetst worden.… lees verder

Het Licht en de duisternis

Het is 2018!! Een nieuwe jaar in de energie van het meestergetal 11, dat staat voor transformatie, voor de potentie van wezenlijke, structurele verandering en vernieuwing. Er is veel te zien in deze wereld dat onrechtvaardig is, er is oorlog, hongersnood,  ongehoorde zelfverrijking, oceanen die vervuilen en zorgwekkende klimaatsveranderingen. De planeet Aarde als energieveld wordt… lees verder

Hooggevoeligheid en het innerlijke kind

Hooggevoelige mensen dragen van nature een lichte, zachte energie met zich mee, waardoor ze openstaan voor het verdriet en de pijn van anderen. Juist daardoor zij ontwikkelen in hun jeugd vaak innerlijke kindsdelen (ofwel een innerlijk kind) die getraumatiseerd zijn en die later geheeld moeten worden. Als volwassene zijn ze hier vaak mee aan het worstelen… lees verder

OPEN JE HART HARTMEDITATIE ~3.50 minuten~

       Open je hartmeditatie om je dag goed te beginnen!        Richt je aandacht naar binnen        Adem vijf keer bewust diep en rustig in en uit        Neem na iedere uitademing even 3 seconden pauze              Richt nu je aandacht op je hartstreek        Stel je voor dat je DOOR je hart ademhaalt… lees verder

De heilige stad Jeruzalem en het mystieke huwelijk

In de Apocalyps (Griekse naam voor de Openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament) een mysterieboek bij uitstek, wordt op symbolische wijze over ons lichtlichaam gesproken als ‘de heilige stad Jeruzalem’, de stad van de ‘heilige vrede’. Alvorens deze stad zich in ons kan ontvouwen en het mystieke huwelijk kan plaatsvinden, dienen volgens deze mystieke tekst eerst onze aardse kleren gereinigd te… lees verder

De symboliek van de Heilige Graal

Er is in de laatste tweeduizend jaar veel gezocht naar de ‘Heilige Graal’. De symboliek achter het mysterie van Heilige Graal is dat er iets is dat het meest heilige op Aarde heeft opgevangen, het bloed van Jezus. Het bloed vertegenwoordigt de essentie van een persoon; Jezus staat voor het meest heilige in de mens: de Christusenergie, de onvoorwaardelijke… lees verder

Inwijdende vrouwen~ Maria Magdalena

Vrouwen hebben al sinds de Oudheid bijgedragen aan de vooruitgang van de mensheid en invloed uitgeoefend op de kunsten, de filosofie en de spiritualiteit. Deze lichtende vrouwen, ingewijden in de esoterische kennis, hebben de geschiedenis van de Traditie gemarkeerd. Omdat juist het kenmerk van de inwijding is de kennis over te dragen, wordt de ingewijde vrouw op haar beurt inwijdster. Als bezitster… lees verder

Relaties als spiegels om te helen

Onze relaties met anderen geven ons de duidelijkste voorbeelden van wat onze innerlijke overtuigingen werkelijk zijn. Het zijn als het ware de spiegels van onze gedachten, emoties en diepste angsten. Ze geven ons de kans om onszelf van alle kanten te bekijken. Ongeacht wat de spiegels ons leren, in de omgang met anderen worden ze de… lees verder