Nieuws

Ervaren van onze Goddelijkheid als mens

De thema’s waar we in ons leven bewust of onbewust mee bezig zijn, zijn sleutelthema’s  voor het gaan ervaren van onze goddelijkheid als mens. De onderwerpen zijn voor iedere persoon anders, maar er zijn verplichte en facultatieve onderwerpen die onze levenslessen op Aarde vormen. Er zijn ervaringen die ons direct confronteren met het uitwerken van… lees verder

Het waardevolle van stil en alleen zijn

We hebben vrije tijd nodig om bij te komen en gewoonlijk doen we dit wanneer we alleen zijn, maar eenzaamheid is een speciale vorm van alleen zijn. Zwijgzaamheid is ook nodig om te kunnen horen wie je bent. Gevoelige mensen hebben hier veel behoefte aan. Natuurlijk is teveel vrije tijd voor niemand goed. Dan zou… lees verder

Mystieke symbolen en hun betekenis

Mystieke symbolen dienen om een kosmische wet of mystiek begrip over te brengen. Deze symbolen maken het mogelijk om waarheden over te brengen aan een beperkte groep van ingewijden, maar die voor anderen te verhullen. Ze raken de ziel van degenen die bewust zijn geworden en openstaan voor de mystieke betekenis. Een voorbeeld hiervan zijn de… lees verder

De filosofie van de opgaande zon

“Een nieuwe filosofie verschijnt nu in de wereld, die van de opgaande zon. Op een dag zullen allen in de vroege ochtenduren naar buiten gaan om haar tegemoet te treden en dit zal een verandering van standpunt zijn die wijzigingen met zich mee zal brengen op alle gebieden: psychologisch, familiaal, sociaal, politiek, economisch…. Allen zullen… lees verder

De reis van de kleine ziel

“Er was eens een kleine ziel die van zichzelf wist dat zij het licht was. Het was een nieuwe ziel en daarom zeer belust op ervaring. “Ik ben het licht” zei zij. “Ik ben het licht.” Maar alle kennis hiervan en alle uitlatingen hierover konden de ervaring niet vervangen. En in het rijk waaruit deze… lees verder

De parabel van de vier vrouwen in ons leven

“Er was eens een rijke man die vier vrouwen had. Hij hield het meest van de vierde vrouw. Hij sloofde zich voor haar uit, kocht haar dure kleren en alles wat kostbaar was. Hij zorgde heel goed voor haar en deed steeds zijn uiterste best. Hij hield ook veel van zijn derde vrouw. Hij was… lees verder

Sterrenmensen op Aarde

Sterrenmensen zijn zeer vriendelijk en behulpzaam van aard en hebben meestal geen behoefte om op de voorgrond te treden. Ze verrichten kalm en glimlachend hun onzelfzuchtige daden voor iedereen die ze tegenkomen. Dat is voor hen een innerlijke noodzaak, het deert ze niet dat ze er meestal niet worden bedankt. Doordat ze van kinds af… lees verder

Tweelingzielen op Aarde – Ontmoeting- herkenning- doel

Elk menselijk wezen bezit een tweelingziel. Wat is de betekenis van tweelingzielen? Toen de mens zich ooit als een vlam, als een vonkje van de Schepper losmaakte, was hij twee-in-één, en deze twee delen vulden elkaar volmaakt aan: elk was de perfecte tegenpool van de ander. Oorspronkelijk was het menselijk wezen tegelijk man en vrouw… lees verder

De mens als spiegel van de Kosmos

Mensen zijn gemaakt als een spiegel van de kosmos. Alles wat deel uitmaakt van een mens is een vormgeving van het geheel. Elke menselijke cel heeft een complete blauwdruk in zich van de hele mens. Ieder mens heeft ook een volledige blauwdruk van de kosmos in zich, vandaar de uitspraak van Thales van Milete: “Ken… lees verder

Nieuwetijdskinderen

Wat zijn Nieuwetijdskinderen? Nieuwetijdskinderen is een benaming voor hooggevoelige kinderen die vaak ook een hoger bewustzijn hebben dan veel “gewone” mensen, doordat ze geboren zijn in deze nieuwe tijd met een speciaal doel. Vanaf ongeveer 25 jaar geleden zijn er veel van deze kinderen geboren op aarde, maar ook daarvoor waren er al wegvoorbereiders voor… lees verder