Numerologie cursus

Boeiende Numerologie cursus van 5 bijeenkomsten aan de hand van nieuw Numerologie boek.

In deze inspirerende Numerologie cursus onderzoeken we de mystieke betekenis van de getallen, zoals deze in vele oude geschriften is vastgelegd en vertalen die naar een praktische toepassing in het hier en nu. Je maakt je persoonlijke Numeroscoop op basis van je geboortedatum en je geboortenamen. In vijf boeiende bijeenkomsten bespreken we de betekenis van zielsgetallen, levensdoel- levenslot, levensles en persoonlijkheidsgetallen en oefenen veel in de praktijk aan de hand van een simpele methode en een uitgebreid nieuw boek. Door het oefenen met getallen ga je verbanden leggen met relaties en situaties in jouw leven en dat van anderen, zo ervaar je langzamerhand dat je intuïtie zich gaat ontwikkelen, wat je inzicht verruimt. Je gaat zien dat alle getallen in je leven een betekenis hebben, waardoor je wordt geleid op je levenspad.

Duiden voor anderen

Je leert op een unieke wijze tevens de geboortedata van anderen te duiden en in te voelen. Dit maakt deze boeiende Numerologie cursus ook zeer geschikt voor coaches, therapeuten en anderen die veel met mensen werken. Op basis van deze cursus en het bijbehorende, nieuwe Numerologie boek kun je zelf aan de slag met het duiden van de getallen voor jezelf en voor anderen. In relatie tot een individu zijn getallen sleutels tot zelfrealisatie die helder inzicht geven in onszelf en in anderen.

Achtergrond bij de Numerologie, de mystieke leer der getallen

Getallen zijn de dragers zijn van veel oude, mystieke wijsheid. Deze kan ons helpen de patronen in onszelf en in de Kosmos te ontdekken. Het zijn niet alleen de sleutels om de geheimen van de kosmische wetten te ontsluieren, maar ook om onszelf echt te leren kennen op een dieper niveau van bewustzijn. Pythagoras was de eerste (Griekse) wijsgeer die de mystieke betekenis der getallen vorm gaf. Hij verkondigde dat getallen geestelijke entiteiten( ideeën) voorstellen, wier invloed voelbaar is in al wat bestaat. Hij onderwees dat getallen niet alleen de kosmische harmonie regeren maar ook de levensomstandigheden van mensen. Getallen hadden in de hemel, op aarde en in de tussenliggende ruimte een sterk voorspellende waarde. Dit – en nog meer – kon men begrijpen als men kennis had van de verborgen kant van numerieke symbolen.
 
Start volgende Numerologie cursus is in oktober 2018: Zie de agenda
Bijeenkomsten: 5 op vrijdagmiddag, 13.30-16.00 uur.
Docent: Marleen van Wegberg.
CRKBO geregistreerd holistisch opleidingscentrum.

Kosten & bevestiging
De kosten bedragen € 200,pp. inclusief een nieuw, uitgebreid boek waarmee je ook thuis verder kunt. In dit boek veel over de mystieke achtergrond van getallen vanaf de oudheid tot in het Acquarius tijdperk. Daarnaast veel uitleg over de praktische toepassing aan de hand van inspirerende personen zoals Barack Obama, Ghandi, Angelina Jolie  en Nelson Mandela.

Na het invullen van het aanmeldingsformulier en het gelijktijdig voldoen van de betaling per bank (zie contact) ontvang je een bevestiging van deelname. Ongeveer 10 dagen voor aanvang van de cursus krijg je nog dan een uitnodiging met alle benodigde praktische informatie.

Aanmelding kan via de knop aan de rechterkant van deze pagina.

“Het getal is de essentie van alle dingen”
Pythagoras