Numerologie cursus met nieuw boek!

Wil jij weten hoe getallen jou en je leven beïnvloeden? Hoe jij dat niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen kunt gaan duiden? Doe dan mee aan deze boeiende Numerologie cursus!

In deze Numerologie cursus onderzoeken we de mystieke betekenis van de getallen in je geboortedatum en je geboortenamen. In vijf inspirerende bijeenkomsten bespreken we de betekenis van zielsgetallen, levensdoel- levenslot, levensles en persoonlijkheidsgetallen en oefenen veel in de praktijk aan de hand van een simpele methode en een uitgebreid boek. Door het oefenen met getallen ga je verbanden leggen met relaties en situaties in jouw leven en dat van anderen, zo ervaar je langzamerhand dat je intuïtie zich gaat ontwikkelen, wat je inzicht verruimt.

In deze basiscursus ontstaat een helder beeld van jezelf en je levensdoel. Jouw kwaliteiten, uitdagingen, levenslessen en de weg naar je bestemming worden helder. Je gaat zien dat alle getallen in je leven een betekenis hebben, waardoor je wordt geleid op je levenspad. Je leert op een unieke wijze tevens de geboortedata van anderen te duiden en in te voelen. Dit maakt deze boeiende Numerologie cursus ook zeer geschikt voor coaches, therapeuten en anderen die veel met mensen werken. Op basis van deze cursus en het bijbehorende, nieuwe boek kun je zelf verder aan de slag.

Achtergrond bij de Numerologie, de mystieke leer der getallen

Getallen zijn de dragers zijn van veel oude, mystieke wijsheid die ons kan helpen de patronen in onszelf en in de Kosmos te ontdekken. Het zijn niet alleen de sleutels om de geheimen van de kosmische wetten te ontsluieren, maar ook om onszelf echt te leren kennen op een dieper niveau van bewustzijn. Pythagoras was de eerste (Griekse) wijsgeer die de mystieke betekenis der getallen vorm gaf en verkondigde dat getallen geestelijke entiteiten( ideeën) voorstellen, wier invloed voelbaar is in al wat bestaat. Zijn theorieën vonden hun oorsprong in Egypte en het Oosten, waar men al heel lang bekend was met numerieke symbolen. Hij onderwees dat getallen de kosmische harmonie regeren, de bewegingen van de hemellichamen en de omstandigheden van de mens zelf. Getallen hadden in de hemel, op aarde en in de tussenliggende ruimte een sterk voorspellende waarde. Dit – en nog meer – kon men begrijpen als men kennis had van wiskundige verbanden en, in het verlengde daarvan, van numerieke symbolen. De leerlingen van Pythagoras vertellen ons dat zijn theorie inhield dat getallen de kern van alle bestaande dingen bevatten. De getallensymboliek vormde de grondslag van wat men de Pythagorese filosofie noemt.
 
Start volgende Numerologie cursus is in oktober 2018: Zie de agenda
Bijeenkomsten: 5 op vrijdagmiddag, 13.30-16.00 uur.
Docent: Marleen van Wegberg.
CRKBO geregistreerd opleidingscentrum.

Kosten & bevestiging
De kosten bedragen € 200,- pp. inclusief een nieuw, uitgebreid boek waarmee je ook thuis verder kunt. In dit boek veel over de mystieke achtergrond van getallen vanaf de oudheid tot in het Acquarius tijdperk maar ook de praktische toepassing uitgediept aan de hand van bekend personen zoals Barack Obama, Ghandi en Mandela.

Na het invullen van het aanmeldingsformulier en het gelijktijdig voldoen van de betaling per bank (zie contact) ontvang je een bevestiging van deelname. Ongeveer 10 dagen voor aanvang van de cursus krijg je nog dan een uitnodiging met alle benodigde praktische informatie.

Aanmelding kan via de knop aan de rechterkant van deze pagina.

 

“Het getal is de essentie van alle dingen”
Pythagoras