Numerologiecursus

Getallen zijn de dragers zijn van veel oude, mystieke wijsheid die ons kan helpen de patronen in onszelf en in de Kosmos te ontdekken. Getallen zijn niet alleen de sleutels om de geheimen van de kosmische wetten te ontsluieren, maar ook om onszelf echt te leren kennen op een dieper niveau van bewustzijn.Wil jij weten hoe getallen jou en je leven beinvloeden? Doe dan mee aan deze boeiende Numerologiecursus!

In deze korte Numerologiecursus onderzoeken we de mystieke betekenis van de getallen in je geboortedatum en je geboortenamen. In 2 inspirerende bijeenkomsten bespreken we de betekenis van zielsgetallen, levensdoel- en levenslesgetallen en oefenen veel in de praktijk aan de hand van een simpele methode. Door het oefenen met getallen ga je verbanden leggen met relaties en situaties in jouw leven en dat van anderen, zo ervaar je langzamerhand dat je intuïtie zich gaat ontwikkelen, wat je inzicht verruimt. Je ervaart dat getallen een wereld van verborgen informatie bevatten die aanzetten tot zelfinzicht en bewustwording van patronen.

In deze basiscursus ontstaat een helder beeld van jezelf en je levensdoel. Jouw kwaliteiten, uitdagingen, levenslessen en de weg naar je bestemming worden helder. Je gaat zien dat alle getallen in je leven een betekenis hebben, waardoor je wordt geleid op je levenspad. Je leert op een unieke wijze tevens de geboortedata van anderen te duiden en in te voelen. Dit maakt deze cursus ook zeer geschikt voor coaches, therapeuten en anderen die veel met mensen werken. Op basis van deze cursus kun je zelf verder aan de slag.

Ook is het mogelijk nog een verdiepingsdag te volgen. Deze wordt bij voldoende aanmeldingen gepland.

Achtergrond bij de Numerologie, de mystieke leer der getallen
Pythagoras was de eerste (Griekse) wijsgeer die de mystieke betekenis der getallen vorm gaf en verkondigde dat getallen geestelijke entiteiten( ideeën) voorstellen, wier invloed voelbaar is in al wat bestaat. Zijn theorieën vonden hun oorsprong in Egypte en het Oosten, waar men al heel lang bekend was met numerieke symbolen. Hij onderwees dat getallen de kosmische harmonie regeren, de bewegingen van de hemellichamen en de omstandigheden van de mens zelf. Getallen hadden in de hemel, op aarde en in de tussenliggende ruimte een sterk voorspellende waarde. Dit – en nog meer – kon men begrijpen als men kennis had van wiskundige verbanden en, in het verlengde daarvan, van numerieke symbolen. De leerlingen van Pythagoras vertellen ons dat zijn theorie inhield dat getallen de kern van alle bestaande dingen bevatten. De getallensymboliek vormde de grondslag van wat men de Pythagorese filosofie noemt.

Inbegrepen bij deze boeiende Numerologiecursus: een reader met praktische informatie om ook thuis verder mee aan de slag te gaan.
 
Start volgende Numerologiecursus is in najaar 2018: Zie de agenda
Locatie: Wijk bij Duurstede, Romulus 43
Bijeenkomsten: 5 op vrijdagmiddag, 13.30-16.00 uur.
Groepsgrootte: 6-10 personen.
Opleider: Marleen van Wegberg.
CRKBO geregistreerd opleidingscentrum.

Kosten & bevestiging
De kosten bedragen € 195,- pp. incl. boek.

 

Na het voldoen van de betaling per bank (zie contact) ontvang je een bevestiging van deelname.
Ongeveer 7 dagen voor aanvang van de cursus ontvang je een uitnodiging met alle benodigde informatie.
Aanmelding kan via de knop aan de rechterkant van deze pagina.

“Het getal is de essentie van alle dingen”Numerologie
Pythagoras