Holistische opleiding

Deze opleiding tot holistisch coach of therapeut gaat uit van de eenheid tussen lichaam, geest en ziel. De gedachte hierbij is dat fysieke klachten of energetische problemen hun oorzaak vinden in geestelijke processen en een leven dat niet (geheel)in overeenstemming is met de bestemming en waarden van de ziel. Vanuit deze invalshoek leer je eerst jezelf ontdekken, helen, ontwikkelen en leiden om vervolgens anderen te kunnen begeleiden op hun levenspad.We werken met modules aan de hand van thema’s in maandelijke bijeenkomsten. Er zijn tussentijdse thuisopdrachten, waarop je individuele feedback ontvangt. Je leert in kleine groepen van zes tot negen personen. Dit geeft veel mogelijkheden tot interactie en leren van elkaar en met elkaar.

De Transformatieleergang  is de basis van onze opleiding tot holistisch coach en therapeut. In deze module wordt veel aandacht gegeven aan persoonlijke groei en transformatie door middel van eigen ervaringen in het dagelijkse leven, aan de hand van spirituele thema’s. Je leert jezelf kennen op alle niveaus van je menszijn en groeit stap voor stap naar een hoger bewustzijnsniveau, waardoor de verbinding met je ziel en de Bron versterkt. De middelen die we daarbij gebruiken zijn meditatie, creatieve expressie, reflectie, contemplatie en ademhalingswerk.

De Verdiepings Leergang Mystieke Scholing  is gericht op verdieping van de verbinding tussen persoonlijkheid, ziel en hogere Geestkracht. Je onderzoekt jouw plek in en bijdrage aan het grotere geheel met behulp van spirituele oefeningen, chakrawerk en meditatie.  Het werken met thema’s uit de christelijke gnostische traditie verdiept je zelfinzicht en vergroot je innerlijke wijsheid en kracht. Je gaat steeds meer leven vanuit de verbinding met de Bron van liefde en wijsheid maar wel met twee voeten op de aarde.

In de Masterclass holistisch begeleiden kun je de doorgemaakte ontwikkeling inzetten voor het begeleiden van anderen. In dit holistische opleidingsjaar wordt veel aandacht geschonken aan communicatieve- en coachingsvaardigheden, intuitieve ontwikkeling en energiewerk. Je leert je eigenheid en talenten als mens inzetten ten behoeve van het begeleiden van anderen. De therapeutische toepassing kant vind je in gespreks- en  meditatietechnieken en creatieve expressie, de module Energetische Handelingen (healing) en het passend inzetten van je innerlijke vermogens in een begeleidingstraject. Lees meer over holistische begeleiding.

Deze Masterclass is een intensief jaar, zowel qua inhoud en persoonlijke beleving als qua tijdsinvestering. Deelname vereist, naast het succesvol afsluiten van de voorgaande jaren, een HBO opleidingsniveau als basis.

Professionaliteit en registratie
Aangesloten bij de beroepvereniging voor geaccrediteerde coaches  (EMCC/NOBCO) als Practitionar Coach.

Bel of mail ons gerust vrijblijvend voor alle informatie over de leergangen. We kunnen je ook uitgebreide informatie over de leergangen, de kosten en tijdsinvestering toemailen.

Zelfontwikkeling en persoonlijke groei
Mocht je vooral geïnteresseerd zijn in jezelf diepgaand ontwikkelen of om anders om te gaan met je hoogsensitiviteit, maar niet zozeer het verlangen voelen om anderen daarin te begeleiden, dan kun je ook alleen deelnemen aan de tweejarige Transformatieleergang  en de Verdiepingsleergang Mystieke Scholing. Een intakegesprek is altijd noodzakelijk. Neem vrijblijvend contact  met ons op.