Masterclass Holistisch Begeleiden

In deze vierjarige opleiding tot holistisch coach of therapeut leggen we telkens de verbinding tussen lichaam, ziel en geest in een mens. Fysieke klachten en energetische problemen ontstaan in geestelijke processen en het niet (geheel) leven in overeenstemming met de waarden of bestemming van de ziel. Onze holistische leergangen zijn ervaringsgericht, hetgeen betekent dat ze zowel de cognitieve- als de innerlijke belevingswereld ontwikkelen en vergroten. Er is een een actieve uitwisseling tussen deelnemers en docent en waarbij de aangereikte thema’s en middelen steeds zijn gericht op integratie in zowel de persoonlijke- en spirituele ontwikkeling van de student, als ook in het handelen in het dagelijkse leven. In totaal gaat het om drie opeenvolgende leergangen met elk een andere invalshoek op persoonlijke- en geestelijke ontwikkeling en begeleiding.

De basis: de Transformatieleergang.
Deze diepgaande leergang van twee jaren leert je om door middel van  je persoonlijkheid en je lichaam te verbinding te maken met een hoger bewustzijn. Dit is een innerlijke weg waarbij je belemmeringen in jezelf leert herkennen en transformeert in stromende energie en daadkracht.  Waarin je oude pijn heelt en zo ruimte maakt voor vernieuwing.  Een weg van bewustwording waarbij je stap voor stap je persoonlijkheid in overeenstemming brengt met je ziel en geest. Je  leert om jezelf te leiden en tegelijkertijd ontwikkel je jouw innerlijke gaven die verbonden zijn met je ziel en levensbestemming. Na een goede afronding van de Transformatieleergang (na 2 jaar) kun je doorstromen naar:

De Verdiepings Leergang Mystieke scholing
In deze boeiende holistische leergang van een jaar (het derde leerjaar) wordt dieper ingegaan op het geestelijke voedsel en de vaardigheden die je nodig hebt om je Hogere Zelf verder te ontplooien en te leven in overeenstemming met de Kosmische Wetten. De instrumenten voor deze innerlijke ontplooiing zijn meditatie, concentratie, energiewerk en het ontdekken en richten van je vrije wil. We ontdekken diepere lagen, ervaren en bespreken de werking van Kosmische Wetten en universele symbolen om onze plek in het grote geheel te ontdekken en vorm te geven. Herorientatie, zingeving en zicht op onze levenbestemming zijn het gevolg van het verbreden van ons perspectief en verdieping in onszelf. Je groeit naar innerlijke meesterschap in overgave aan het hogere Zelf. Na een goede afronding van deze leergang kun je doorstromen naar de:

Masterclass Holistisch Begeleiden
Het vierde jaar van deze holistische leergangen bestaat uit het leren van holistische begeleiding van anderen. Werkelijk holistisch begeleiderschap kan niet anders kan werken, dan door de eigen levenservaringen, doorleving van persoonlijke thema’s en ontwikkelde innerlijke gaven van de begeleider in de eerste drie leergangen. Vanuit dit meesterschap over jezelf kun je een heldere spiegel voor anderen worden, waardoor een client meer inzicht in wie hij is en wat hem drijft.Van daaruit kunnen bewuste en passende keuzes worden gemaakt met betrekking tot zijn verdere ontwikkeling, zingeving en levensbestemming. Holistisch begeleiden vraagt in essentie om vooral heel veel in je zelf los te laten en jezelf echt openstellen voor de ander. Toch is dat nog niet zo makkelijk als je zou kunnen denken. Het vraagt om bewust leren afstemmen op de ander en de stilte in onszelf door veel oefening in de praktijk, reflectie op het begeleiden en het ontvangen van de noodzakelijke handreikingen tot transformatie en meditatie.

Van een professioneel holistisch begeleider wordt ook gevraagd dat hij zijn client begeleidt in het vinden van betekenis, in het verstaan van de tekens van deze tijd. Je begeleidt altijd iemand in een bepaalde context, de tijdsgeest, de geest van dit Aquariustijdperk. Wij staan als mens immers niet los van de wereld maar leven in de wereld, met al zijn problemen en uitdagingen.Van daaruit stellen we de vraag wat deze context betekent voor het individu, voor zijn persoonlijke ontwikkeling of professionele groei.

In deze Masterclass leer je vooral te werken van uit je hart en te gaan vertrouwen op je inmiddels ontwikkelde zielskwaliteiten, maar ook coachingsvaardigheden, het werken met meditatie, energiewerk, innerlijk kindwerk, de Helende Reis en creatieve expressie. Dit is een intensief opleidingsjaar met een stevig praktijkdeel, waarin je anderen gaat begeleiden en tussen de gezamenlijke bijeenkomsten ook samenwerkt met je medecursisten en stage loopt. Na een goede afronding ontvang je het certificaat Holistisch Begeleider en kun je zelfstandig werken in een eigen praktijk.

Aanvullend kan ook de module Energetische Handelingen vanuit Psychosofia worden gevolgd. Dit biedt die je extra mogelijkheden om via energie- en lichaamswerk het begeleidingsproces te ondersteunen.

Als coach erkend door het NOBCO/EMCC als Practionar Coach.  Als opleidings instituut geregisteerd bij CRKBO. We werken uitsluitend met kleine groepen (maximaal acht studenten per groep) en veel individuele begeleiding. Neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op voor meer informatie: 06-33888814. We beantwoorden dan graag al je vragen. Ook kunnen we je een uitgebreide brochure over deze leergangen toesturen.