Holistisch consult

In een holistisch consult gaan we uit van  de eenheid tussen lichaam en geest van een mens. Innerlijke krachten verbonden met het lichaam en met de geest zijn weliswaar niet te scheiden, maar kunnen we ze wel gaan onderscheiden, zodat meer helderheid in onszelf ontstaat. Vaak overheerst een van de krachten van onze persoonlijkheid waardoor we uit balans raken. Hierdoor maken we telkens dezelfde keuzes en herhalen patronen zich, waardoor we het gevoel  krijgen vast te zitten, niet in onze kracht te staan. We kunnen ook energieverlies, fysieke klachten en uitputtingsverschijnselen gaan ervaren als dit langer duurt.

In een holistisch consult onderzoeken we  fysieke of geestelijke belemmeringen, klachten of twijfels en kijken we naar de mogelijkheden om deze om te zetten naar stromende daadkracht en vernieuwing. Bij langdurige of onverklaarbare fysieke klachten kan een combinatie van holistische coaching en therapie verlichting brengen en helpen bij het anders omgaan met klachten en ongemakken.

Plek in het grotere geheel

Een holistische visie houdt ook in dat we als individu onderdeel uitmaken van een groter geheel en we inzicht kunnen krijgen in onze plek in de samenleving en de kosmos. Holistische coaching is ook zinvol als het gaat om werk gerelateerde keuzes, bij algemene persoonlijke vraagstukken zoals omgaan met hooggevoeligheid, rouwbegeleiding of het ervaren van een gebrek aan zingeving. We begeleiden je om je weer bewust te worden van wie je werkelijk bent en wat je mogelijkheden zijn om je leven vorm te geven overeenkomstig je diepste wens en levensbestemming. Zo krijg je een nieuw perspectief en kom je weer in je natuurlijke flow!

Wat kan de aanleiding zijn voor een holistisch consult?

  • Je wilt meer zicht op je levensbestemming
  • Je wilt je energieniveau blijvend verhogen en vormgeven in je leven
  • Je wilt de verbinding met je ziel(skwaliteiten) versterken
  • Je wilt anders omgaan met angst of andere emoties
  • Je wilt je relatie(s) veranderen of verdiepen
  • Je wilt je leven weer op de rit krijgen na verlies van een dierbare
  • Je wilt je leven anders vormgeven na een burn-out, ziekte of ontslag
  • Je wilt anders omgaan met onbegrepen, vaak chronische klachten

Kosten
€65,00 voor een consult van een uur.
Dit consult kan ook online plaatsvinden of met een video verbinding!

Boek nu een holistisch consult

Coach
Marleen van Wegberg
NOBCO Practitionar coach en holistisch therapeut.
Ruim 17 jaar praktijkervaring en tevens docent van onze holistische opleiding. welke is geregistreerd bij CRKBO.
Gespecialiseerd in geestelijke begeleiding en zingevingsvragen.