Nieuws

Verzoening~ wie liefheeft is meester over de dood

Verzoening met alle schepselen bij het verlaten van de aarde “Het is belangrijk dat een ieder zich in harmonie voelt met alle schepselen, op het ogenblik dat hij de aarde verlaat. Als er enkele zijn met wie hij nog in conflict is, moet hij die situatie niet laten voortduren, maar zich ook met hen verzoenen… lees verder

Verantwoordelijkheid, vrijheid en verbinding

Hoe ver reikt onze verantwoordelijkheid? In welke mate zijn we al dan niet verantwoordelijk voor anderen? We voelen ons vaak verantwoordelijk voor anderen, voor dingen die gebeuren, en overschrijden daarmee soms de reikwijdte van onze werkelijke verantwoordelijkheid. Als jijzelf in beweging komt, zet je ook iets in beweging bij anderen. Doet dit ook iets met… lees verder

Je tweelingziel ontmoeten

In deze tijd waarin we te maken hebben met grote veranderingen in de wereld, kan het gebeuren dat jouw persoonlijke liefdesleven behoorlijk verandert als je jouw tweelingziel ontmoet. Een ontmoeting met je tweelingziel is heel bijzonder. De ontmoetingen lijken vaak van geregisseerd door ‘het toeval’, alsof het zo moest zijn. Het is alsof je jezelf… lees verder

Innerlijke vrijheid

“Hoe vaak hoor je niet herhalen dat vrijheid het kostbaarste goed is! En hoeveel strijd hebben mensen niet geleverd en leveren ze nog steeds om deze te veroveren! Velen hebben er hun leven voor geofferd. Maar wat doen zij ermee zodra ze vrij zijn? Je zou zeggen dat die vrijheid op hen weegt, zij weten… lees verder

Yin en Yang

Vanuit zuiver fysiek oogpunt is de mens ofwel een man of een vrouw, hij draagt daarvan de specifieke en onmiddellijk herkenbare kenmerken. Maar vanuit psychisch oogpunt is dit veel complexer, want ieder mens bezit van binnen beide principes, mannelijk en vrouwelijk, en je kunt de man niet herleiden tot enkel het mannelijk principe noch de… lees verder

Aartsengel Michael-jouw waarheid vinden

Engelen zijn in wezen een collectieve energie – een verzameling van wijze zielen die eeuwen van evolutie samen hebben toegewerkt naar een evolutionair doel. Dat is wat we kennen als de engelenintentie. We kunnen die intentie het beste voelen en ervaren, niet met ons verstand.  Het is de taak van de Michael familie om hun… lees verder

Menselijke Engelen op Aarde

Iedereen komt op deze Aarde met een levensbestemming en levenslessen, om te leren en te groeien als mens en als ziel. Ook al zijn we ons hier meestal niet van bewust, we kiezen voordat we worden geboren wat ons persoonlijke thema zal zijn in het aardse leven. Dat kan bijvoorbeeld geduld betrachten, mededogen tonen, vertrouwen… lees verder

Spirituele ontwakingsverschijnselen

In deze overgangstijd naar het Aquariustijdperk gaan we als individuele mens en als mensheid door een enorm transformatieproces, waarin we steeds verder ontwaken in de geestelijke dimensie van ons bestaan. Als mens hebben we een fysiek lichaam dat zeker in deze turbulente tijden een energetisch effect ervaart van dit proces. Door de dagelijkse infusie van… lees verder

Mystieke symbolen

Mystieke symbolen dienen om een kosmische wet of mystiek (verborgen) begrip over te brengen. Deze symbolen maken het mogelijk om waarheden over te brengen aan een beperkte groep van ingewijden, maar die voor anderen te verhullen. Ze raken de ziel van degenen die bewust zijn geworden en openstaan voor de mystieke betekenis. Een voorbeeld hiervan… lees verder

De reis van de kleine ziel

“Er was eens een kleine ziel die van zichzelf wist dat zij het licht was. Het was een nieuwe ziel en daarom zeer belust op ervaring. “Ik ben het licht” zei zij. “Ik ben het licht.” Maar alle kennis hiervan en alle uitlatingen hierover konden de ervaring niet vervangen. En in het rijk waaruit deze… lees verder